Alma Media

”Kuuki on meille kokonaisvaltainen digimarkkinoinnin apu ja sparrauskumppani.”

”Kuuki on meille kokonaisvaltainen digimarkkinoinnin apu ja sparrauskumppani.”

Minna Kemppainen, Alma Media Oyj Brand Manager

Lähtötilanne – Alma tarvitsi SEM-kumppanin

Yhteistyö Kuukin kanssa alkoi, kun Minna Kemppainen työskenteli Alma Talentin markkinointipäällikkönä vastuullaan mm. ammattikirjallisuuden markkinointi. Kun Kemppainen siirtyi vuonna 2019 Alman konserniviestintään Brand Manageriksi, oli uudessa tekemisessä myös tarvetta digitaalisen puolen markkinointikumppanille.

– Teemme kokonaisvaltaista brändityötä, joka on ensisijaisesti tunnettuuden ja aseman rakentamista pidemmällä aikavälillä ja sitä kautta konversioita tukevaa. Tavoitteenamme on vahvistaa Alman yhteiskunnallista roolia, koota verkostomme tiettyihin isoihin aiheisiin liittyviä erikoissisältöjä ja -palveluja kuluttajia kiinnostaviksi kokonaisuuksiksi ja rakentaa mahdollisuuksia sekä mainostajille että muille yhteistyötahoille, Kemppainen kuvailee.

Kemppainen kertoo, että Kuukin asiantuntijat olivat selvä valinta sparrausavuksi ja tekemiseen, kun ensin hahmottui, minkälaista tukea tekemiseen tarvitaan.

Kuukin markkinointijohtaja Ulla Ristkari-Ryynäsen mukaan Alman kaltaisen erittäin tunnetun brändin kanssa on erityisen kiinnostavaa tehdä digimaailmassa yhteistyötä.

– Alma on tunnettu brändi ja mediatalo, jolla itsellä kattavat verkostot ja haasteena on löytää uusia kanavia uuden yleisön tavoittamiseksi.

Kuuki teki kattavaa digimarkkinointia Googlen verkostoissa

Digitaalisella markkinoinnilla tuetaan Alman tunnettuutta, rakennetaan asemaa ja tuetaan verkoston kävijäliikennettä ja erikoissisältöjen kulutusta.

Kuukin asiantuntijuutta on hyödynnetty erityisesti Google-mainonnassa sekä hakusanapuolella että display-mainonnassa. Tällä hetkellä viestikärkinä ovat kolme suurta kokonaisuutta: autoilu, asuminen ja työelämä. Kaikkia on markkinoitu Googlen verkostoissa.

– Esimerkiksi työelämään liittyen haluamme Almana olla vaikuttamassa parempaan suomalaiseen työelämään, ja tämän puolesta kampanjoimme onnityossa.fi-sivun kautta, Kemppainen kertoo.

Ristkari-Ryynäsen mukaan Google-markkinoinnin kautta oli mahdollista tutustuttaa uutta, Almalle potentiaalista kohderyhmää sisältöihin.

– Googlen verkostojen kautta saattoi tavoittaa ihmisiä, joille Alman sisällöt eivät vielä ole niin tuttuja. Pääpainona oli löytää ihmisiä Alman omien vahvojen verkostojen ja kanavien ulkopuolelta, joilla on jo olemassa oma sitoutunut yleisönsä.

Tulokset – Alma tavoitti uusia yleisöjä

Yhteistyö Kuukin kanssa on ollut Kemppaisen mukaan sujuvaa ja ketterää.

– Kuukissa otetaan nopeasti koppi briefeistä ja on onnistuttu haarukoimaan sisältöjemme pariin uusia ihmisiä Googlen verkostoista. Alman brändi on yhteistyömme ansiosta tavoittanut uusia yleisöjä.

Kemppaisen mukaan mutkattoman yhteistyön parhaita puolia on, että asioista puhutaan suoraan ja autetaan kehittämään tehtyjen toimenpiteiden tehokkuutta.

Yhteistyön eteneminen

Kuukin asiantuntijuus on auttanut kehittämään digitaalista markkinointia eteenpäin.

– Arvostan, kun saan aina vertailevaa dataa ja tietoa omien päätöksieni tueksi. Pidän myös siitä, että Kuuki ehdottaa rohkeasti uusia ratkaisuja ja heittelee ideoita. Se on juuri sellaista kumppanuutta, jota arvostan. Pidän myös siitä, että Kuukin kanssa pystyn suunnittelemaan ja toteuttamaan kokonaisvaltaisesti digimarkkinointia, se tuo tekemiseen tehokkuutta ja varmasti parempia tuloksiakin.

Ristkari-Ryynänen toteaa, että yhteistyö Alman kanssa on ollut äärimmäisen mielenkiintoista, kun Almalla ollaan valmiita ennakkoluulottomasti hakemaan kasvua ja isolla brändillä on ollut rohkeutta kurotella myös omien kanavien ulkopuolelle.

– Tulosten valossa olemme onnistuneet tavoittamaan Alman pääteemoille uutta potentiaalista kohderyhmää. Myös se, että olemme saaneet kehittää digitaalista markkinointiamme, on iso asia. Almalla ymmärretään jatkuvuuden arvo.

Kuukin tavoitteena on jatkossakin päästä asiakkaan asettamiin tavoitteisiin ja parhaassa tapauksessa myös niiden yli.

 

Ota yhteyttä

Autamme kartoittamaan projektin lähtökohdat, tarpeet ja tavoitteet tarjouksen taustatiedoksi. Vastaamme sinulle viimeistään seuraavana arkipäivänä.

Ota yhteyttä