Vastuullisuus

Vastuullisuus Kuukissa

Erilaiset sisäänrakennetut vastuullisuusperiaatteet ja -toimintamallit ovat olleet meillä läsnä yrityksen alkuajoista lähtien, jo ennen kuin ESG-termi trendasi tai vastuullisuutta osattiin ison yleisön puolesta vaatia B2B-toimialan yrityksiltä.

Vastuullisuus on liiketoimintamme ytimessä, kattavasti läsnä kaikessa mitä teemme – työarjessamme eri yksiköissä sekä tarjoamissamme palveluissa. Tavoitteenamme on luoda kestävää arvoa sekä asiakkaillemme että yhteiskunnalle, vaalien samalla ympäristön, yhteiskunnan ja hallinnon (ESG) periaatteita kaikessa toiminnassamme.

Miten vastuullisuus näkyy eri liiketoiminnoissamme? 

Olemme asiantuntijaorganisaatio, joka tarjoaa monipuolisesti palveluita mainontaan ja markkinointiin, visuaalisiin toteutuksiin sekä ohjelmistokehitykseen. Vastuullisuus on ensisijaisesti arkisia tekoja ja valintoja asiantuntijatöissämme. 

Marketing

Markkinointiyksikössämme vastuullisuus ilmenee mainonnan etiikan kunnioittamisena ja läpinäkyvyyden korostamisena kautta linjan projekteissamme sekä kampanjoissa, joita toteutamme asiakkaillemme. Kehitämme ja toteutamme asiakkaillemme markkinointikampanjoita, jotka tukevat kestävää kehitystä ja edistävät positiivista yhteiskunnallista vaikutusta. Huolehdimme aina lainmukaisesta datan käytöstä, tietoturvasta ja GDPR-asetuksista niin mainonnassa kuin teknologiaprojekteissamme.

Lisäksi kohdennamme resurssejamme tukemaan hyväntekeväisyysprojekteja ja -kampanjoita myös pro bono -hengessä. Emme edistä vastuuttomia mainoskampanjoita tai auta yrityksiä esimerkiksi hakukoneoptimoimaan tämäntyyppistä sisältöä.

Technology

Teknologiayksikössä keskitymme kehittämään ratkaisuja, jotka tukevat asiakkaidemme kestävää kasvua. Tämä tarkoittaa energiatehokkaiden ja kestävien teknologioiden suosimista sekä datan hyödyntämistä asiakkaidemme toiminnan tehostamiseksi kestävän kehityksen mukaisesti. Vastuullisuus voi olla myös ekotekoja koodin puolella, esimerkiksi “vihreää koodia” sisältävät verkkosivu- ja sovellustoteutukset.

Virtuaalitodellisuus (VR)

Visuals

Visuaalisten toteutusten yksikössä pidämme tärkeinä ympäristöystävällisiä käytäntöjä: Pyrimme paperittomaan toimistoon, käytämme mahdollisuuksien mukaan kierrätettäviä materiaaleja ja huolehdimme jätteiden kierrätyksestä. Digitaalisten työkalujen suosiminen vähentää myös ympäristövaikutuksia ja myös niiden hankinnassa pidämme mielessä niin ympäristöystävällisyyden kuin eettisyydenkin: Valitsemme yhteistyökumppaneiksi ja toimittajiksi yrityksiä, jotka sopivat arvoihimme. Pyrimme jatkuvasti parantamaan vastuullisuuttamme lisäämällä tietoisuutta uusista käytänteistä.

Taloudellinen vastuullisuus

Tarjoamissamme palveluissa vastuullisuus on avainasemassa, kun autamme asiakkaitamme saavuttamaan omat kestävän kehityksen tavoitteensa. Yhteistyössä asiakkaidemme kanssa etsimme ratkaisuja, jotka eivät ainoastaan edistä liiketoiminnallista menestystä, vaan myös tukevat laajempaa yhteiskunnallista hyvää.

Vastuullisuus ja sen kehittäminen on jatkuva prosessi, jossa pyrimme olemaan ajan hermolla ja esimerkkinä muille alan toimijoille, osoittaen että liiketoiminnan menestys ja vastuullisuus voivat kulkea käsi kädessä.

Lue lisää taloudellisesta vastuullisuudestamme

Ota yhteyttä