Brändistrategia

Merkityksellisiä brändikonsepteja, -ilmeitä ja -tarinoita.

Tarjoamme vuosien kokemuksella palveluita brändin johtamiseen ja haluamme auttaa sinun yritystäsi luomaan tuotteestasi alasi brändijohtajan. Asiantuntijoillamme on monialainen kokemus erilaisten brändien kanssa toimimisesta, niin B2C- kuin B2B-puolella.

Brändin johtamisen palvelut

Tarjoamme vuosien kokemuksella palveluita brändin johtamiseen ja haluamme auttaa sinun yritystäsi luomaan tuotteestasi alasi brändijohtajan. Asiantuntijoillamme on monialainen kokemus erilaisten brändien kanssa toimimisesta, niin kuluttaja- kuin yrityspuolella.

Brändin johtamisessa tarjoamme esimerkiksi seuraavia palveluita:

  • palvelumuotoilu ja -konseptointi
  • brändi-identiteetin kirkastaminen / brändiuudistus
  • markkinointisuunnitelma ja -strategia
  • lanseeraussuunnitelma
  • kohderyhmäsuunnittelu ja kanavavalinnat
  • sisältösuunnitelma.

Markkina- ja toimiala-analyysi

Markkina- ja toimiala-analyysin avulla kartoitamme yrityksesi kohdemarkkinan oikeanlaisten markkinointi- ja myyntitoimenpiteiden varmistamiseksi.

Markkina-analyysin avulla selvitämme kohdemarkkinan nykytilannetta, yrityksenne kohdeyleisön verkkokäyttäytymistä, kilpailutilannetta ja muuta oleellista tehokkaimman toimenpidesuunnitelman tekemiseksi.

Toimiala-analyysi pureutuu tarkemmin yrityksesi toimialan käytössä oleviin mainos- ja viestintäkanaviin, selvittää, mitä kilpailijat tekevät ja miksi, sekä kuinka paljon kilpailua toimialalla on eri mainoskanavissa.

Löydöksiä voidaan verrata myös tekemämme digi- ja avainsana-analyysin tuloksiin. Analyysien pohjalta saadaan markkinasta kattava, dataan pohjautuva kuva, jonka perusteella markkinointiviestinnän ja myynnin toimenpiteitä voidaan suunnitella ja kehittää. Yhdistämällä erilaisia analyyseja ja räätälöimällä teidän yrityksenne tilanteeseen sopivan kokonaisuuden saadaan dataan pohjautuva strategia liiketoiminnan kehittämiselle markkinoinnin ja myynnin kautta.

Saat aina analyysin myös kirjallisena ja puramme sen tulokset yhdessä, jolloin pääset esittämään kysymyksiä ja perehtymään analyysiin parhaiten.

Bränditutkimus

Kauttamme saat bränditutkimuksen, joka antaa näkymän siihen, mitä kuluttajat ajattelevat brändistäsi ja millaisia kokemuksia heillä siitä on. Voit selvittää, kuinka tunnettu brändisi on nykyisessä kohderyhmässä tai vaikka kartoittaa, mikä on tilanne kaavailemiesi tulevaisuuden kohderyhmien joukossa.

Yhdessä määrittelemme kohderyhmänne ja kysymykset, joihin haluat vastaukset. Analysoimme saadut tiedot ja tarjoamme oivalluksia siitä, miten voit hyödyntää tuloksia markkinoinnin kehittämisessä.

Sisältöstrategia ja markkinoinnin vuosikello

Markkinoinnin vuosisuunnittelun konkreettisena työkaluna toimii markkinoinnin vuosikello, jonka laadimme sisältöstrategian perusteella. Vuosikellon toteutukseen sisältyy nykyisten somekanavien sekä verkkosivujen kevyt auditointi, jonka löydöksiä hyödynnämme vuosikellon suunnittelussa. Myös määritellyt markkinointiviestinnän aiheet, kohderyhmät sekä kunkin kanavan tavoitteet vaikuttavat vuosikellon sisältöön. Kirjotamme sisällöt aina yrityksen äänensävyn mukaiseksi ja brändin kanssa yhdenmukaiseksi.

Voimme luoda kanavakohtaisen suunnitelman yrityksen tarpeiden mukaan kuukausi-, viikko- tai jopa päivätasolla. Käymme vuosikellon läpi yhdessä ja jatkuvaan yhteistyöhön voidaan sisällyttää myös vuosikellon päivittäminen.

Ota yhteyttä