Digistrategia

Digistrategian avulla yritys näkyy siellä, missä se on tärkeää

Digistrategia rakentaa kokonaiskuvan ja toimintasuunnitelman siitä miten yrityksesi näkyy digitaalisissa kanavissa.

Mihin yrityksesi digitaalinen läsnäolo ja näkyvyys tähtäävät?

Digistrategia rakentaa kokonaiskuvan siitä miten yrityksesi näkyy hakukoneissa, sosiaalisessa mediassa ja verkossa yleisesti sekä luo toimintasuunnitelman jatkoa varten.

Digianalyysin pohjalta rakentuu digitaalisen viestinnän strategia, jonka mukaan muokataan yrityksesi verkkosivuista hakukoneystävälliset ja määritetään keinot miten systemaattisesti kehitetään yrityksesi verkkonäkyvyyttä.

Digistrategia antaa suunnan ja pelisäännöt yrityksesi digitaaliselle markkinointiviestinnälle

Digistrategian avulla luodaan systemaattisesti parempaa verkkonäkyvyyttä yrityksellesi, joka erottaa sinut kilpailijoistasi ja parantaa yrityksesi tunnettuutta sekä löydettävyyttä suhteessa kilpailijoihisi. Digistrategian prosessi koostuu digianalyysista, suunnitelmasta ja toteuttamisesta.

Kiinnostuitko luomaan yrityksellesi digitaalisen näkyvyyden strategian liiketoiminnan tueksi?

Digianalyysi ja -suunnitelma antavat vakaan pohjan hakukonenäkyvyyden kehittämiselle

Kattavassa digianalyysissa tarkastellaan yrityksen nykyistä verkkosivustoa niin teknisestä kuin sisällöllisestä näkökulmasta. Lisäksi digianalyysissa tarkastellaan yrityksen kokonaisvaltaista verkkonäkyvyyttä mm. hakukoneissa ja sosiaalisessa mediassa. Digianalyysiin on mahdollista sisällyttää myös yrityksen kilpailijoiden verkkonäkyvyyttä tarkasteleva osuus.

Digianalyysin pohjalta tehdään suunnitelma, joka sisältää valitun SEO-taktiikan, verkkosivuille sivukohtaisten avainsanojen valinnan, rakenne-ehdotuksen sekä sivuston sisäiset linkitykset ja painopisteet. Tavallisesti toteutamme digianalyysin osana verkkosivuston uudistamisprojektia tai kokonaisvaltaista digistrategian luomista. Digianalyysista saadaan myös hyviä kehitysajatuksia ja lähtökohdat yrityksesi somestrategian luomiseen.

Digi-SWOT auttaa tunnistamaan onnistumiset ja kehityskohteet yrityksesi verkkonäkyvyydessä

Digianalyysin pohjalta rakentuu Digi-SWOT, jonka perusteella lähdetään uudistamaan sivustoa ja kehittämään yrityksesi verkkonäkyvyyttä valituissa kanavissa ja hakukoneissa.

Digi-SWOT tarkastelee yrityksen verkkonäkyvyyden ja liiketoiminnan

  • vahvuuksia, joita korostamalla tehostetaan yrityksesi verkkonäkyvyyttä
  • heikkouksia, joita parantamalla rakennetaan parempi asiakaskokemus
  • mahdollisuuksia, joita hyödyntämällä vahvistetaan yrityksen kokonaisvaltaista digistrategiaa
  • uhkia, jotka tiedostamalla osataan varautua myös toimialakohtaisiin haasteisiin ja kehittyä markkinan edelläkävijäksi.

Kilpailija-analyysin avulla päästään selville kilpailijoiden heikkouksista ja vahvuuksista

Yrityksen on tärkeä selvittää oma toimintaympäristönsä ja kilpailija-analyysi on osa toimintaympäristön selvitystä. Sen avulla voidaan päästä selville kilpailijoiden markkinointiviestinnän sekä ydinliiketoiminnan strategioiden heikkouksista ja vahvuuksista sekä hyödyntää tätä tietoa oman liiketoimintasi kehittämiseen.

Digitaalinen kilpailija-analyysi oman liiketoiminnan kehittämisen tueksi

Kilpailijoiden verkkonäkyvyyttä tarkastellessa voidaan analyysin tuloksista tehdä havaintoja ja oivalluksia esimerkiksi siitä, mikä erottaa yrityksesi muista yrityksistä ja miksi asiakkaiden kannattaisi valita sinun palvelusi kilpailijoiden sijaan. Digikilpailija-analyysista voidaan hahmottaa selkeämmin yrityksen kilpailuasemaa markkinoilla.

Kilpailijoiden verkkopalveluiden ratkaisuista voidaan oppia ja löytää hyviä ideoita myös oman liiketoiminnan kehittämiseen. Kilpailija-analyysin avulla myös saadaan arvokasta tietoa oman verkkonäkyvyyden kehittämisessä esimerkiksi ennen verkkosivu-uudistusta tai somestrategian luomista.

Ota yhteyttä

Autamme kartoittamaan projektin lähtökohdat, tarpeet ja tavoitteet tarjouksen taustatiedoksi.

Henkilöiden yhteystiedot
Yhteydenottolomake

Ulla Ristkari-Ryynänen

CMO, Founding Partner
+358 40 172 2665
ulla.ristkari@kuuki.fi

Digistrategia
Ota yhteyttä