SEM = SEA + SEO

Tehokkuutta ja tuloksia hakukonemarkkinointiin

SEM (Search Engine Marketing, hakukonemarkkinointi) -termin alla yhdistyvät SEA (Search Engine Advertising, hakukonemainonta) ja SEO (Search Engine Optimization, hakukoneoptimointi). Vain ymmärtämällä hakukonemarkkinoinnin kokonaisuuden, sen eri osa-alueiden merkityksen sekä parhaat käytänteet voi saavuttaa huipputuloksia hakukonelöydettävyydessä. Kokonaisvaltaisen lähestymistavan avulla on mahdollista sijoittua oikeilla hakutermeillä Googlen ykkössivulle, saada kustannustehokkuutta Google Ads -mainontaan ja kasvattaa löydettävyyttä verkossa.

SEA (Search Engine Advertising)

SEA on nopea tapa saavuttaa näkyvyyttä Googlen hakutuloksissa maksullisen mainonnan avulla. Google-mainonta täydentää tavoitteellisesti yrityksesi näkyvyyttä verkossa ja tuo verkkosivuille ostoaikeissa olevia kävijöitä. Tarjoamme räätälöityjä SEA-ratkaisuja, jotka optimoivat mainosbudjettisi ja tuovat välittömiä tuloksia. Halusit sitten tehdä perinteistä hakusanamainontaa tai hyödyntää Googlen muita mainosverkostoja, me autamme. Tutustu alla tarkemmin eri hakukonemainonnan muotoihin!

Kauttamme pääset käsiksi myös Google Marketing Platformin premium-inventaareihin ja private deal -sopimuksiin ohjelmallisen mainonnan puolella. Kysy lisää!

SEO (Search Engine Optimization)

Hakukoneoptimointi eli SEO keskittyy orgaanisen näkyvyyden parantamiseen hakutuloksissa.

SEO:ssa eli hakukoneoptimoinnissa pyrimme tiedossa olevin keinoin parantamaan yrityksesi luonnollisen löydettävyyden sijoituksia hakukoneessa oikeilla avainsanoilla. Liiketoiminnan kasvun vauhdittamisessa yrityksen sekä sen tuotteiden ja palveluiden löydettävyys verkossa on äärimmäisen tärkeää.

SEO vaatii pitkäjänteisyyttä ja strategista lähestymistapaa, mutta sen avulla voit saavuttaa parempaa näkyvyyttä ja kustannustehokkuutta hakukonemainonnan puolelle. Lue lisää hakukoneoptimoinnista alta!

Suurin osa tiedonhausta verkossa tapahtuu hakukoneiden kautta. On siis ensiarvoisen tärkeää tavoittaa tiedonhakija silloin, kun hän itse tuotetta tarvitsee. Hakukoneoptimoinnissa tehdään teknisiä ja sisällöntuotannon toimenpiteitä, jotta verkkosivusto tai verkkokauppa nousee mahdollisimman korkealle hakukoneen kuten Googlen tai Bingin luonnollisissa hakukonetuloksissa.

Pelkkä ykkössija hakutuloksissa ei riitä

On kuitenkin harhaanjohtavaa ajatella, että sijoitus Googlen hakutuloksien kärjessä riittäisi menestymiseen. Pelkkä esilläolo ei välttämättä saa tiedonhakijaa klikkaamaan juuri sinun sivustollesi vaan sivun on tarjottava kiinnostavaa sisältöä, ratkaisua ongelmaan tai konkreettista hyötyä. Tämän lisäksi myös toimintakehote on paikallaan!

Sivuston käytettävyys ja sivukävijän ohjaaminen osana SEO:a

Osana hakukoneoptimointia on tärkeää huomioida myös se, mitä tapahtuu kun tiedonhakija päätyy sivullesi. Ohjataanko sivukävijää tarpeeksi hyvin ja johtaako käynti mahdollisesti yhteydenottoon tai ostotapahtumaan?

Kokonaisvaltainen hakukoneoptimointi ottaa kantaa myös sivuston käytettävyyteen, sisältöihin ja sivuston konversiotehokkuuden kehittämiseen. On siis turha näkyä ykkösenä hakutuloksissa, jos sivusto, jonne liikennettä ohjataan, ei ole kunnossa.

Hakukoneoptimointi on yrityksen verkkonäkyvyyttä kehittävä prosessi

Hakukoneoptimointia tulisi ajatella jatkuvana prosessina, jonka tavoitteena on parantaa yrityksen verkkosivuston näkyvyyttä hakukoneissa ja kehittää sivuston käyttökokemusta sekä konversiotehokkuutta. Perusteellisesti tehdyllä ja systemaattisella hakukoneoptimoinnilla varmistetaan, että sivuston kaikki osa-alueet mahdollistavat hyvän hakukonenäkyvyyden oikeilla termeillä.

Mistä hakukoneoptimoinnissa eli SEO:ssa kannattaa lähteä liikkeelle?

Me suosittelemme asiakkaillemme jonkin asteista verkkolöydettävyyden auditointia tai jopa kokonaisvaltaista digianalyysia ennen hakukoneoptimoinnin suunnitelman tekemistä ja toteuttamista. Näin saadaan kuva yrityksen tämänhetkisestä verkkonäkyvyydestä ja siitä, kuinka sitä tulisi lähteä kehittämään. Tulosten pohjalta luodaan hakukoneoptimoinnille strategia, jota lähdetään systemaattisesti toteuttamaan. Hakukoneoptimoinnin suunnitelmaan kuuluu mm. verkkosivuston rakenne-ehdotus ja avainsanakartta, joiden pohjalta sivuston sisältöä kehitetään.

Hakukoneoptimoinnin palveluihimme kuuluvat esimerkiksi:

Kysy lisää hakukoneoptimoinnin palveluistamme!

SEA – Avainsana-analyysi

Kuukin SEA-avainsana-analyysi kartoittaa yrityksesi kannalta tärkeimmät avainsanat ja kilpailutilanteen Google Ads -mainonnassa. Tarkastelemme toimialakohtaisia trendejä ja analysoimme yhtä maata tai sijaintia ja kieltä.

Avainsana-analyysin avulla suunnittelemme hakukonemainonnan kampanjasuunnitelman, joka huomioi kilpailutilanteen sekä peilaa sitä yrityksesi liiketoiminnan tavoitteisiin ja käytettävissä olevaan budjettiin.

Voimme analyysin yhteydessä kartoittaa yrityksesi tavoitteisiin peilaten myös Googlen mainosverkoston muut mahdollisuudet. Näin voimme ehdottaa tilanteeseenne sopivimmat mainosverkostot ja -muodot sekä antaa suositukset mainossisällöistä ja tilirakenteesta.

Lopputuloksena saat selkeän suunnitelman ja työmääräarvion, joka kattaa kaikki Googlen mainostamismuodot (Search, Display, Google Shopping, YouTube-mainonta).

SEO – Avainsana-analyysi

Kuukin SEO-avainsana-analyysi kartoittaa yrityksesi tärkeimmät avainsanat ja kilpailutilanteen hakukoneoptimoinnissa.

Analysoimme toimialakohtaisia trendejä ja avainsanojen hakumääriä ja tunnistamme parhaat mahdollisuudet näkyvyyden parantamiseksi. Suunnittelemme avainsanapohjaiset sisältöstrategiat ja tekniset SEO-toimenpiteet, jotka parantavat sivustosi sijoituksia hakutuloksissa.

Lopputuloksena saat yksityiskohtaisen raportin, joka sisältää suositukset avainsanojen käytöstä, sisältöjen optimoinnista ja jatkuvan kehityksen toimenpiteistä, jotta yrityksesi nousee hakutulosten kärkeen.

Hakusanamainonnalla tavoitat asiakkaasi, kun he itse haluavat ostaa

Hakusanamainonta on tehokas keino tavoittaa potentiaaliset asiakkaat juuri silloin, kun heidän ostotarpeensa on korkeimmillaan. Googlen hakukoneessa tehdään joka sekunti yli 40 000 hakua ympäri maailman ja myös Suomessa Google on suosituin hakukone. Google Ads -hakusanamainonnalla (ent. Google AdWords) voit tavoittaa asiakkaasi silloin, kun he etsivät tarjoamaasi tuotetta tai palvelua – ja maksat vain tuloksista!

Tavoitteellista ja myyntiä kasvattavaa Google-mainontaa

Tarkkaan mietitty hakusanamainonnan kampanjarakenne, mainosmuodot ja -sisällöt sekä laskeutumissivun yhteensopivuus ovat Googlen hakusanamainonnan A ja O. Kuka tahansa voi johtaa verkkosivustolle lukemattomat määrät liikennettä hakusanamainonnan kautta, mutta me Kuukilla teemme Google Ads -mainontaa liiketoiminnan tavoitteiden pohjalta.

Google Ads -tiliauditointi

Kuukin Google Ads -tiliauditointi tarjoaa kattavan läpikäynnin nykyisestä Google Ads -tilistäsi. Auditoinnin tuloksena saat kehitysehdotukset tili- ja kampanja-asetuksiin, sisältöön ja rakenteeseen. Lisäksi annamme arvion jatkokehityksestä, mukaan lukien jatkuvan kehityksen työmääräarviot ja mediabudjettiehdotukset. Tiliauditoinnin avulla voidaan järkeistää nykyistä tekemistä ja optimoida kampanjoiden tehokkuutta. Auditoinnin yhteydessä voimme myös tarkistaa Google Shopping -tilin, jos sellainen on käytössä.

Googlen Display-mainosverkoston kautta voit tavoittaa jopa 90 % internetin käyttäjistä

Googlen Display-mainosverkosto eli Google Display Network koostuu yli kahdesta miljoonasta sivustosta, sovelluksesta ja palvelusta, jotka ovat liittyneet Googlen mainosverkostoon. Mainosverkoston avulla Google kasvattaa oman mainospeittonsa kokoa ja verkostossa olevat kumppanit saavat Googlelta palkkion mainospaikoista.

Googlen Display-verkoston kautta pääsee mainostamaan esimerkiksi seuraavissa mainosalustoissa:

  • Googlen omat palvelut ja sovellukset kuten YouTube, Blogger ja Gmail
  • Googlen ulkopuoliset nettisivut, joilla on kumppanuussopimus Googlen kanssa
  • videot, nettipelit ja muu interaktiivinen sisältö
  • mobiilisovellukset ja -sivustot
  • RSS-syötteet.

Kuukilla on käytössä Google Marketing Platform.

Mitä on display-mainonta?

Display-mainonta on verkkosivuilla, -palveluissa ja -sovelluksissa näytettävää mainontaa, joka voi olla tyypiltään rikasta mediaa kuten kuva-, ääni-, video-  tai HTML5-mainosbanneri. Display-mainos voi sisältää myös pelkkää tekstiä.

Googlen Shopping -verkkokauppiaalle

Google Shopping eli Google Ostokset ovat kuvallisia tuotemainoksia, jotka näkyvät hakutuloksien yläreunassa tai usein oikeassa yläkulmassa, kun käyttäjä etsii tuotetta Googlesta.

Google Shopping -kuvamainoksissa tuotteiden tiedot, kuten hinta ja yrityksen nimi sekä mahdolliset tarjoukset näkyvät jo hakukonetuloksissa. Tällöin haun tekijä voi heti ensisilmäyksellä vertailla tuotteita hakutulossivulla. Kuvamainosten perusteella muodostuu myös nopeammin käsitys verkkokaupan tarjonnasta.

Google Shopping on erityisesti verkkokauppiaalle erinomainen keino saada enemmän näkyvyyttä hakukoneessa kustannustehokkaasti, nostaa hakukonemainonnan klikkausprosenttia, lisätä mainonnan tuottoa sekä kasvattaa verkkokaupan myyntiä!

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä niin käynnistetään verkkokaupallesi Google Shopping -mainonta!

 

Performance Max on Googlen mainontaratkaisu, joka mahdollistaa mainoskampanjoiden tehokkaan ja monikanavaisen hallinnan yhdellä kampanjamuodolla.

Mikä on Performance Max?

Performance Max -mainontaratkaisu hyödyntää tekoälyä ja automaatiota tavoittaakseen oikeat ihmiset oikeaan aikaan Googlen mainosverkostoissa, kuten hakutuloksissa, YouTubessa, Display-verkostossa ja muissa Googlen sovelluksissa.

Ota yhteyttä ja keskustellaan siitä, sopisiko Googlen Performance Max -kampanjointi sinun yrityksesi tavoitteisiin!

Googlen Demand Genillä luot pitkäjänteistä kysyntää

Google Adsin Demand Gen -kampanjamuoto on suunniteltu luomaan kysyntää erityisesti uusissa kohderyhmissä. Jos haluat kasvattaa tunnettuutta ja tavoittaa uusia asiakkaita erityisesti kuluttajamarkkinassa, mutta myös B2B-puolella, niin Demand Gen voi olla hyvä vaihtoehto. 

Demand Gen -mainoksia toistetaan YouTubessa, Gmailissa sekä Googlen Discover Feed -näkymässä. Mainoksissa hyödynnetään Google Adsin tekoälyä, joka yhdistelee kaikkia kampanjalle asetettuja kuva- ja tekstivaihtoehtoja luodakseen yhdistelmän, joka herättää parhaiten katsojan mielenkiinnon ja tuo tuloksia. 

Tämä Google Adsin -kampanjamuoto tarjoaa laajasti kohdennusmahdollisuuksia. Demand Gen -kampanjoita voi kohdentaa voi muun muassa: 

  • kiinnostuksenkohteiden mukaan 
  • demografisten tietojen mukaan 
  • asiakaslistojen perusteella 
  • sivustolistojen perusteella, jossa potentiaalinen kohderyhmä vierailee 
  • samankaltaisille yleisöille, kuin jo omalla sivustolla vierailleet. 

YouTube on maailman toisiksi suurin hakukone. Siellä voi mainostaa visuaalisesti vaikuttavilla video-, kuva- tai tekstimainoksilla, jotka herättävät kiinnostusta ja sitoutumista.

YouTubessa kohdennusmahdollisuudet ovat erittäin kattavat ja mainonnasta saaduilla tuloksissa opitaan myös kohdeyleisöstä sekä kehitetään sisältöjä entistä kiinnostavimmiksi.

YouTubessa voi rakentaa brändiä ja se sopiikin mainosalustana erityisesti kuluttajamainontaan. Visuaalisuus, hyvät kohdennusmahdollisuudet ja näyttävät mainoskokonaisuudet luovat hyvän kampanjapohjan esimerkiksi lanseeraus- tai brändimainonnalle. Kysy lisää YouTube-mainonnan mahdollisuuksista!

Haluatko, että sovelluksesi saa paljon latauksia ja tavoittaa heidät, kenelle se on tarkoitettu?

Avullamme voit mainostaa Google Play -kaupassa ja Applen App Storessa tarjolla olevia sovelluksia. Mainostaa voit halki koko Googlen verkoston niin bannereissa, hakutulossivuilla kuin vaikkapa YouTubessa.

Ota yhteyttä

Autamme kartoittamaan projektin lähtökohdat, tarpeet ja tavoitteet tarjouksen taustatiedoksi.

Henkilöiden yhteystiedot
Yhteydenottolomake

Ulla Ristkari-Ryynänen

CMO, Founding Partner
+358 40 172 2665
ulla.ristkari@kuuki.fi

Ulla Ristkari-Ryynänen

Tomi Kaitarinne

Director – Business & Technology, Founding Partner
+358 50 345 3874
tomi.kaitarinne@kuuki.fi

Tomi Kaitarinne
Ota yhteyttä