Tutkimukset ja verkkokyselyt

Tutkimukset ja verkkokyselyt markkinoinnin tueksi

Tutkimuksilla ja verkkokyselyillä voit saada uutta tietoa omasta asiakaskunnasta, potentiaalisesta markkinasta, selvittää projektin onnistumista tai tehostaa liidinhankintaa.

Erilaisia tutkimuksia voi hyödyntää markkinointiviestinnässä ja myynnin kehittämisessä esimerkiksi uuden tiedon saamiseen markkinassa tapahtuvasta ilmiöstä tai kiinnostavasta kohderyhmästä. Luomalla tietoa sijoitutaan helpommin valitun teeman asiantuntijaksi ja ongelmanratkaisijaksi sekä tarjotaan asiakkaiden janoamaa hyödyllistä tietoa.

Tutkimuksella voidaan selvittää myös asiakastyytyväisyyttä, nykyasiakkaiden sitoutuneisuutta tai kasvusuunnitelmia. Tutkimuksia ja verkkokyselyitä voidaan hyödyntää myös erilaisten projektien ja kampanjoiden seuraamiseen sekä onnistumisasteen mittaamiseen.

Tutkimusten toteutustavat

Tutkimuksia voidaan toteuttaa:

  • tutkimushaastatteluilla (esim. telehaastattelut), jolloin saadaan sekä kvantitatiivista että kvalitatiivista tietoa
  • web- eli verkkokyselyillä.

Tutkimustavoista haastattelutapa vie jonkin verran enemmän resursseja kuin verkkokyselyin tehtävä tutkimus.

Mitä kaikkea tutkimusprojektiin kuuluu?

Kuukin palvelumallissa tutkimusprojektiin kuuluu:

  • kohderyhmän määrittely
  • tutkittavien teemojen määrittely
  • kysymyspatteriston laatiminen
  • tutkimusdatan keruu
  • tulosten yhteenveto, johtopäätökset ja tutkimusraportti.

Tutkimusotos riippuu teemasta ja tavoitteista, tyypillisesti N = 5­–100, mutta kvalitatiivisessa tutkimuksessa toimivat pienemmätkin otokset

Ota yhteyttä

Autamme kartoittamaan projektin lähtökohdat, tarpeet ja tavoitteet tarjouksen taustatiedoksi.

Henkilöiden yhteystiedot
Yhteydenottolomake

Maaria Ritari

Key Account Manager
+358 40 521 7968
maaria.ritari@kuuki.fi

Maaria Ritari

Tomi Kaitarinne

Director – Business & Technology, Founding Partner
+358 50 345 3874
tomi.kaitarinne@kuuki.fi

Tomi Kaitarinne
Ota yhteyttä