Raute – Palveluiden konseptointi ja kaupallistaminen asiakaslähtöiseksi ja selkeäksi kokonaisuudeksi kansainvälisille markkinoille

”Pidän Kuukin rohkeudesta tuoda uudenlaista ajattelua keskusteluun ja kyvystä perustella se myös vieraalla kielellä kansainvälisessä organisaatiossa.”

Päivi Talonen, Raute

Pääsimme palveluiden konseptointiprojektissa todella helpolla. Kun etsimme yhteistyökumppaneita markkinointiin tai muihin tarpeisiin, me haemme nimenomaan partnereita. Kuukin kanssa työskennellessä tulee yhdessä tekemisen fiilis.

Päivi Talonen, Chief Marketing Officer, Raute

Palveluiden konseptointiin etsittiin osaavaa kumppania

Raute on teknologia- ja palveluyritys, joka toimittaa puuteollisuuteen koneita, laitteita sekä niitä tukevia palveluita. Raute on teknologisesti toimialallaan markkinajohtaja ja heidän tavoitteenaan on myös markkinoida tuotteitaan ja palveluitaan edelläkävijän näkökulmasta. Aiemmin markkinointi keskittyi suuriin tuotannollisiin laitteisiin ja palvelut olivat jääneet vähälle huomiolle. Rauten asiantuntijapalvelut haluttiin nostaa osaksi markkinointiviestintää, sillä palvelut tukevat suurien teknologiainvestointien toimintaa jopa kymmeniä vuosia ja niiden osuus myös liikevaihdosta on merkittävä.

Rauten Chief Marketing Officer Päivi Talonen toteaa, että palvelutarjoama sinällään oli hyvä, mutta niitä ei ollut kaupallistettu. ”Tutkimusten mukaan palveluista puhuttiin eri tavoin omassa organisaatiossa, tämän lisäksi asiakkaat käyttivät eri termejä kuin Rauten ihmiset. Palveluiden konseptoinnille oli tarve, jotta puhumme samalla tavalla asiakkaidemme kanssa.”

Palveluiden konseptointiin ja kaupallistamiseen haluttiin löytää markkinointikumppani, jonka tekijöiltä löytyy osaamista asiakaslähtöisestä ajattelusta, toimialasta ja kohderyhmästä sekä palveluliiketoiminnasta. Tavoitteena oli ensimmäisessä vaiheessa saada määriteltyä palveluiden filosofia ja hierarkia.

Konseptoinnin jälkeen oli tarkoitus erikseen hakea kumppanit asiakaslähtöisiin helposti ymmärrettäviin sisältöihin sekä viimeisessä vaiheessa tuotettaviin materiaaleihin.

Tutkimukset ja avainsana-analyysi ohjasivat konseptointia

Palvelumuotoilun käynnistämistä helpotti se, että Rauten toiminta ja palvelut olivat entuudestaan tuttuja Kuukin sisältöstrategi Eero Larvukselle. Kuukin päässä asiakastiimiin kuuluivat lisäksi Kuuki Technologyn johtaja Ville Rantanen sekä Kuukin teknologia- ja liiketoimintajohtaja Tomi Kaitarinne.
Teollisen liiketoiminnan ymmärrys, hyvä osaamiskombinaatio tiimissä ja proaktiivinen ote tekemiseen vakuuttivat Rauten valitsemaan Kuukin kumppaniksi palveluiden konseptointiin ja kaupallistamiseen.

Rauten teettämien tutkimusten lisäksi päätettiin Kuukin ehdotuksesta tehdä avainsana-analyysi, jotta saatiin varmistettua, miten palveluista puhuttaisiin asiakaslähtöisesti ja minkälaisia palvelukokonaisuuksia koostettaisiin. Avainsana-analyysin tulokset suhteutettiin muihin tutkimuksiin.

”Rauten asiakastutkimukset ja sisäiset tutkimukset olivat keskeisessä osassa projektissa. Niiden ansiosta saimme selville mitä palveluita ja palvelukokonaisuuksia asiakkaat Rautelta haluavat. Tutkimukset myös osoittivat, että palveluista puhuttiin eri termeillä tai yhdelle termille saattoi olla monta eri sisältöä. Tutkimustuloksia analysoimalla löysimme yhtenäiset tekijät palveluille ja uusi palvelukonsepti pystyttiin perustamaan dataan eikä mutuun. Näin projekti saatiin oikeille urille alusta alkaen”, toteaa Larvus.

Kuuki kirkasti Rauten palvelutarjoaman

Palvelukonseptointia työstettiin Kuukin johdolla workshopeissa, joihin osallistui globaalisti Rauten asiantuntijoita muun muassa Yhdysvalloista, Singaporesta, Kiinasta sekä Suomesta. Workshopeissa tavoitteena oli lisätä Kuukin ymmärrystä Rauten tarjoamista asiantuntijapalveluista ja toisaalta haastaa Rauten tiimiä pohtimaan palveluita asiakaslähtöisesti.

Workshopien ja tutkimustulosten avulla palvelut kirkastettiin selkeäksi ja eheäksi kokonaisuudeksi. Syntyi globaalisti yhtenäinen tapa viestiä palveluista asiakaslähtöisesti.

Palveluiden konseptoinnilla oli tiivis aikataulu, mutta siitä saatiin pidettyä kiinni kattavien pohjatutkimusten ja joustavan toiminnan myötä. Kuuki toimitti workshopien ja tutkimusten pohjalta muotoillun palvelukonseptin ja hierarkian kommentoitavaksi Rauten projektitiimille ja palautteen perusteella tehtiin viimeistelyt.

Päivi Talonen on erittäin tyytyväinen projektin etenemiseen. ”Pääsimme todella helpolla. Kun etsimme yhteistyökumppaneita markkinointiin tai muihin tarpeisiin, me haemme nimenomaan partnereita. Kuukin kanssa työskennellessä tulee yhdessä tekemisen fiilis. Lisäksi Kuukin avoin toimintatapa on erittäin hyvä – se, että voidaan keskustella ilman välikäsiä visuaalisten materiaalien tekijän kanssa, on poikkeuksellinen ja iso asia.”

Palveluiden konseptoinnin jälkeen verkkosivujen sisältöjä ja muita materiaaleja alettiin työstää asiakaslähtöisiksi ja yhdessä määriteltyjen hierarkioiden mukaan. Tässä vaiheessa myös Kuuki Visualsin asiantuntijat tulivat mukaan tiimiin ja myös Rauten markkinointimateriaalien visuaalinen puoli päivitettiin tukemaan uutta palvelukonseptia. Uutta esitystapaa ja freesattua ilmettä tuotiin Visualsin toimesta esimerkiksi animaatioihin ja tapahtumamarkkinointiin.

Tuloksena asiakaslähtöinen ja globaalisti yhtenäinen palvelutarjoama

Uusi yhtenäinen palvelutarjoama palvelee paremmin Rauten asiakkaita ja myös henkilöstöä. Talonen pitää konseptointia onnistuneena. ”Hektisestä aikataulusta huolimatta projekti meni erittäin hyvin, pysyimme aikataulussa ja Kuukin hinta-arvio projektille piti paikkansa.  Tämä on ollut myös brändin kannalta merkittävä uudistus.”

Talonen arvostaa Kuukin projektitiimin osaamista: ”Pidän Kuukin rohkeudesta tuoda uudenlaista ajattelua keskusteluun ja kyvystä perustella se myös vieraalla kielellä kansainvälisessä organisaatiossa. Argumentaatio meni poikkeuksellisen hyvin. Projektin ensimmäinen osan jälkeen meidän ei tarvinnut edes miettiä seuraavien vaiheiden kilpailuttamista vaan tiesimme, että Kuukin kanssa viedään koko projekti loppuun asti.”

Joustavaa markkinointiyhteistyötä suunnittelusta tuotantoon

Alkuun Kuuki teki Rautelle enimmäkseen tekstisisältöjä, mutta yhteistyö on viime aikoina monipuolistunut esimerkiksi visuaaliseen suunnitteluun, tapahtumamarkkinointiin ja digitaaliseen mainonnan kokonaisvaltaiseen toteuttamiseen suunnittelusta tuotantoon.

Rauten Communications Specialist Laura Aronen
Rauten Communications Specialist Laura Aronen

Rauten Communications Specialist Laura Aronen iloitsee saumattomasta yhteistyöstä, ja Kuukin palvelutarjoaman laajentumisesta Kuuki Visualsin myötä. Kuuki Visuals liiketoimintayksikkö perustettiin vuoden 2022 alussa ja sen myötä Kuuki tarjoaa entistä laajemmin graafisen suunnittelun palveluita kuten esimerkiksi 2D- ja 3D-animointiin, kuvitukseen ja muihin erityiskuvapalveluihin liittyen.

”Olemme hyödyntäneet palveluita yhä monipuolisemmin ja strategisempaakin yhteistyötä tehdään enenevässä määrin. Eritysesti Kuuki Visualsin palvelut ovat mieluisa lisä! Markkinointiin on kokeiltu uusia lähestymisiä ja saatu niillä aikaiseksi hyviä tuloksia. Olemme todella tyytyväisiä kuukilaisten tekemiseen, joten yhteistyö tulee syvenemään jatkossa.”

Talonen vahvistaa yhteistyön sujuvuuden: ”Kuukin tekemisessä ylipäänsä pidän joustavasta toimintamallista ja siitä miten helppoa on tehdä töitä yhdessä.”


Kuuki Visualisin tuottama Rauten palveluiden esittelyvideo:

Tutustu Rauten palveluihin.

Ota yhteyttä

Autamme kartoittamaan projektin lähtökohdat, tarpeet ja tavoitteet tarjouksen taustatiedoksi. Vastaamme sinulle viimeistään seuraavana arkipäivänä.

Ota yhteyttä