Rakennusliike U. Lipsanen Oy – Sosiaalisen median ymmärrys lisääntyi ja yrityksen tunnettuus kasvoi markkinoinnin keinoin

Kuuki ja Rakennusliike U. Lipsanen ovat kasvattaneet Lipsasen tunnettuutta kohderyhmässä systemaattisen ja säännöllisen sosiaalisen median hallinnoimisen avulla.

Kuuki on selvästi ymmärtänyt, minkälaisia palveluita tarvitsemme ja kyseessä on myös mielestämme kustannustehokas paketti.

Pekka Lipsanen, Hankintajohtaja, Rakennusliike U. Lipsanen

Rakennusliike U. Lipsanen on pieksämäkeläinen rakennusurakoitsija, joka rakentaa ja saneeraa julkisia tiloja sekä liike- ja teollisuustiloja. Vuonna 1950 perustetun perheyrityksen toimitusjohtajana toimii Antti Lipsanen ja hankintajohtajana tämän veli Pekka Lipsanen

Rakennusliikkeen markkina-asema toimialallaan on vahva, mutta digitaalinen näkyvyys oli jäänyt yrityksessä taka-alalle. Rakennusliikkeen johdossa huomattiin, että sosiaalisen media sisältöjen tuottaminen omin voimin meinasi jäädä sivurooliin kaiken muun työn ohella, eikä tuottanut haluttua tulosta. Myös työnantajamielikuvaa haluttiin kohentaa läsnäololla sosiaalisessa mediassa, sillä nuoret työnhakijat luonnollisesti hakevat tietoa potentiaalisesta työnantajasta myös sosiaalisesta mediasta. 

Aiemmin Lipsasen väki oli tehnyt yhteistyötä Kuukin kanssa verkkosivutoteutuksen tiimoilta. Siispä, kun lähdettiin etsimään kumppania markkinoinnin toteutukseen, oli Kuuki aiemmin hyvin sujuneen yhteistyön ansiosta luonteva ehdokas. Verkkosivutoteutuksen myötä myös U. Lipsanen oli Kuukille tuttu yrityksenä. Tällainen tuttuus osaltaan suoraviivaistaa kommunikaatiota ja yhteistyö on siten entistäkin hedelmällisempää molempien osapuolten näkökulmasta. Siksi panostammekin mielellämme pitkiin kumppanuuksiin.

Tavoitteena tunnettuuden kasvattaminen ja säntillinen sosiaalisen median hallinnointi

Lipsasen tavoitteena oli erityisesti kasvattaa tunnettuuttaan ja lisätä näkyvyyttään yrityksen kohderyhmien kannalta keskeisillä sosiaalisen median alustoilla. Tärkeänä osana yrityksen viestintää on kaksi kertaa vuodessa ilmestyvä asiakaslehti Pilari, mutta myös nykyaikaisempia tiedotuskanavia kaivattiin olemassa olevan asiakaskunnan tavoittamiseksi. Myös sosiaalisen median ymmärrystä yrityksen sisällä haluttiin kehittää. Tekemiseen kaivattiin lisäksi säntillisyyttä ja yksinkertaisesti apukäsiä kiireisen rakennusliikkeen arjen keskellä. 

– On tyypillistä, että yrityksen omilla työntekijöillä ei riitä aika hoitaa sosiaalista mediaa sen vaatimalla tavalla kaiken muun työn ohella. Siksi ulkoistaminen markkinoinnin ammattilaiselle on usein järkevä ratkaisu ja investointi myös oman ajankäytön kannalta, kertoo U. Lipsasen asiakkuudesta vastaava sisältöstrategimme Marjo Liikonen

Yritys kilpailutti useampia markkinointipalveluita tarjoavia yrityksiä, mutta Kuukin esittelemä kokonaisuus vaikutti heistä parhaalta. 

– Kuuki oli selvästi ymmärtänyt, että minkälaisia palveluita tarvitsimme ja kyseessä oli myös mielestämme kustannustehokas paketti, kertoo hankintajohtaja Pekka Lipsanen. 

Vuosikellosta ja sisältökalenterista jatkuvuutta tekemiseen

Pian yhteistyö jo polkaistiinkin käyntiin. Kuuki analysoi Lipsasen sekä kilpailijoiden sosiaalista mediaa, ja analyysin tulokset purettiin yhteisessä työpajassa. Perinpohjaisessa työpajassa myös Lipsasen avainhenkilöiden ymmärrys markkinoinnista karttui ja toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi konkretisoituivat. Samalla myös Lipsasen kohderyhmiä selkeytettiin ja ne dokumentoitiin markkinoinnin tueksi. Työpajan pohjalta Marjo rakensi Lipsaselle markkinoinnin vuosikellon sekä viikkotasoisen sisältökalenterin. 

– Kun itse tekee, niin tuntuu että koko ajan täytyy olla jotakin keksimässä someen. Nyt se hoituu ammattilaisen toimesta ja vaikka vaatii toki meiltäkin kartalla olemista, niin hoituu aika helposti, toteaa Antti Lipsanen systemaattisen sisällöntuotannon tuomasta helpotuksesta. 

Sisältökalenteri on auttanut Lipsasen tekemistä myös muodostamalla selkeän näkymän ja jatkumon sosiaalisen median ylläpitoon. Näin ei joka viikko tarvitse olla keksimässä uusia ideoita tai muistelemassa, mitä on jo somessa kerrottu. 

Pelkän sisällöntuotannon ulkoistamisen lisäksi rakennusliikkeen henkilökunnan toiveena on ollut myös kartuttaa omaa osaamistaan sosiaalisen median maailmasta. Siispä Kuuki järjesti heille myös sosiaalisen median sisällöntuotannosta ja markkinoinnista koulutuksen. Tämän myötä Lipsasen ymmärrys aihepiirin tiimoilta on luonnollisesti karttunut, joka on edelleen sujuvoittanut molemminpuolista yhteistyötä ja kommunikaatiota.

Tulokset puhuvat puolestaan

Pitkäjänteisellä tekemisellä on sekä Kuukin että U. Lipsasen iloksi saavutettu erinomaisia tuloksia. Vuoden kestäneen yhteistyön aikana esimerkiksi seuraajamäärät sosiaalisessa mediassa ovat kasvaneet kohisten.  

  • Facebookin seuraajien määrä kasvanut yli 90 % (300:sta 580:een) 
  • Facebook-sivun kattavuus vuoden aikana kasvanut: 83 % 
  • LinkedIn-seuraajien määrä kasvanut 67 % (430:stä 720:een) 

Äkkiseltään ajateltuna alle tuhannen seuraajan ryhmä saattaa vaikuttaa pieneltä. Kuitenkin tällä toimialalla kyseiset määrät ovat merkittäviä lukuja ja kiinnostus kasvaa edelleen. Rakennusurakan tilaaminen on monimutkainen ja pitkän aikajänteen ostopäätös. Siksi vertaaminen vaikka suoraan kuluttajamarkkinassa toimivien yritysten seuraajamääriin ei rakennusbisneksessä toimi. Tavoitetut henkilöt ovat myös selkeästi oikeaa kohdeyleisöä, sillä sitoutuneisuus julkaisuihin on korkeaa ja kiinnostus somekanavissa kasvaa edelleen, mikä näkyy seuraajamäärien sekä tavoittavuuden kasvuna. 

– Lisäksi kannattaa huomioida se, että etenkin rakennusalan vaikeassa tilanteessa on merkittävää silti pysyä esillä ja ihmisten mielissä, jotta suhdanteiden taas ollessa suotuisammat säilyy yritys asiakkaiden mielen päällä, huomauttaa Kuukin Liikonen. 

Etenkin LinkedIn-sisällöt ovat toimineet Lipsasella loistavasti ja lisänneet vuorovaikutusta yleisön kanssa. Kommentteja ja kysymyksiä saadaan kanavan kautta ja kantaa ottavia keskusteluja on virinnyt. Esimerkiksi henkilöstön esittelypostaukset ovat olleet suosittuja sisältöjä ja parhaimmillaan keränneet jopa yli 3 000 näyttökertaa. Tämä on ollut loistava tapa tuoda Lipsasen henkilöstöä esille ja siten osaltaan madaltaa kynnystä yhteydenottoihin.

Yhteistyö jatkuu tulevaisuudessakin

Kuuki ja Lipsanen jatkavat yhteistyötään edelleen systemaattisesti. Tulevalle puolelle vuodelle on jo suunniteltu uusi sisältökalenteri. Ideointi ja tuotanto on sujunut molempien osapuolien mielestä vaivattomasti. Lipsasen henkilökunnan iloksi piristynyt ja yhtenäisempi sosiaalisen median läsnäolo on noteerattu myös työhaastatteluissa: 

– Kesätyöntekijöitä haastatellessa se nousi selvästi esille ja hakijat olivat kiinnostuneita, että kuka Lipsasen somea tekee. Täytyi tunnustaa, että ihan omin voimin ei olla sitä tehty, hymyilee Antti Lipsanen. 

Tulevaisuudessa yritys haaveilee, että työntekijöitä voisi entistäkin enemmän ottaa mukaan sosiaalisen median tekemiseen. Työntekijät ovat ilahduttavasti lähteneet mukaan esimerkiksi esittäytymään sosiaalisen median postauksissa, mutta esimerkiksi videosisällön kuvaaminen urakointikohteissa vaatisi jo hiukan harrastuneisuutta ja sitoutumista. Yrityksen aktiivinen sosiaalisen median käyttö voi myös houkutella tästä kiinnostuneita hakijoita. 

Kaiken kaikkiaan Rakennusliike U. Lipsasen ja Kuukin yhteistyö on sujunut mutkattomasti ja hyvässä yhteisymmärryksessä. Välähtelevätpä Lipsasen mielessä myös haaveet verkkosivun uudistamisesta yrityksen 75-vuotisjuhlien kunniaksi, jotka siintävät pian horisontissa. 

Jos teidänkin yrityksenne kaipaa tukea sosiaalisen median kanavien sisällöntuotantoon, oikeiden kanavien valintaan tai vaikkapa somestrategian suunnittelemiseen, ota yhteyttä Marjoon tai muihin markkinoinnin asiantuntijoihimme

Ota yhteyttä

Autamme kartoittamaan projektin lähtökohdat, tarpeet ja tavoitteet tarjouksen taustatiedoksi.

Henkilöiden yhteystiedot

Marjo Liikonen

Content Strategist
+358 40 865 4350
marjo.liikonen@kuuki.fi

Marjo Liikonen
Ota yhteyttä