Arvon kasvu pitkäaikaisissa markkinointi­kumppanuuksissa: Sijoitus vai kuluerä?

Ulla Ristkari-Ryynänen

KIRJOITTAJA
Ulla Ristkari-Ryynänen
CMO, Founding Partner

Markkinointiviestintä on dynaaminen ja monitahoinen osaamisala, jonka toteuttaminen menestyksekkäästi vaatii syvällistä ymmärrystä ja tietoa niin yrityksen perusliiketoiminnasta kuin sen toimialastakin. Yrityksen brändin, tuotteiden ja palveluiden erityispiirteet ja ominaisuudet tulee ymmärtää oikein, että niistä voi viestiä tehokkaasti ja sitouttavasti tavoiteyleisölle.

Oikeanlaisen kumppanuussuhteen löytäminen voikin olla yritykselle suuri haaste ja monen ehdokkaan läpikäyminen kuormittavaa sekä resursseja syövää. Aikaa kuluu, samat asiat saat selittää uudestaan ja uudestaan sekä samaan aikaan markkinoinnin tekeminen laahaa eikä tuottavuus ole jiirissä. Tämä voi myös pahimmillaan olla uusasiakashankinnan este ja myynnin hidaste. Siksi ei ole yhdentekevää, millaisen markkinointiviestinnän kumppanin yritys valitsee.

Markkinointitoimistokumppanuus tuo molemminpuolista hyötyä

Kun oikea toimisto löytyy ja asiakassuhde muodostuu, molemmat osapuolet voivat hyötyä toistensa asiantuntemuksesta ja kokemuksesta.

Pitkäaikaiset asiakassuhteet ovat olennainen osa markkinointi- ja mainostoimistojen liiketoimintamallia. Mitä pidempään suhde kestää, sitä paremmin toimisto oppii tuntemaan asiakkaan liiketoiminnan, toimialan ja tarpeet. Myös asiakkaan puolella markkinoinnin ymmärrys kasvaa ja keskustelu asiantuntija-asioista helpottuu sekä uuden suunnittelu on hedelmällisempää.

Tämän ansiosta kaikki keskinäinen vuorovaikutus ja viestintä suoraviivaistuu, työnteko tehostuu ja toimiston työ tuottaa parempia tuloksia – muodostuu niin sanottu win-win-tilanne.

Pitäisikö uuden asiakkaan saada alennus ja vanhan kumppanin hinnankorotus?

Edellä kuvatun pohjalta voisikin olla perusteltua, että asiakassuhteen tuntihintaa korotetaan mitä pidempään asiakassuhde kestää. Se ei olisi rangaistus pitkäaikaisille asiakkaille, vaan pikemminkin palkkio siitä arvosta, jonka toimisto on kyennyt luomaan kasvavan asiantuntemuksensa kautta.

Toimistojen asiantuntijat oppivat ajan myötä paitsi asiakkaan liiketoiminnan erityispiirteet, myös sen, miten yritys reagoi erilaisiin markkinatilanteisiin. Tämä tieto on erittäin arvokasta, ja se auttaa toimistoa suunnittelemaan ja toteuttamaan entistä tehokkaampia ja kohdennetumpia markkinointikampanjoita.

Lisäksi pitkäaikaisissa asiakassuhteissa toimisto voi oppia ymmärtämään syvemmin asiakkaan brändiä ja kulttuuria, mikä tekee sen työstä entistä arvokkaampaa. Se ei ainoastaan paranna markkinointistrategioiden laatua, vaan myös tehostaa kommunikaatiota, mikä säästää aikaa ja resursseja molemmilta osapuolilta.

Pitkäaikainen kumppanuus on win-win-tilanne niin toimistolle kuin asiakkaalle

Pitkäaikaiset kumppanuussuhteet ovat molemminpuolinen etu sekä toimistoille että asiakkaille. Toimistot saavat syvällisempää tietämystä ja ymmärrystä asiakkaan liiketoiminnasta, kun taas asiakkaat hyötyvät toimiston lisääntyvästä asiantuntemuksesta ja tehokkuudesta. Olisiko siksi jopa oikeudenmukaista, että tämä lisäarvo heijastuu myös asiakassuhteiden tuntihinnoissa?

Mitä ajatuksia tällainen herättää? Olisitko valmis maksamaan suoraviivaisesta yhteistyöstä ja syväluotaavasta asiantuntijuudesta enemmän? Kuinka arvokasta aikasi tai yrityksen tuloksenteko on sinulle?

Ole rohkeasti yhteydessä ja jutellaan lisää aiheesta.


Kurkkaa täältä vinkit B2B-palveluiden ostamiseen ja tutustu myös pohdintaan siitä, kannattaako markkinoinnin suunnittelu!


Ota yhteyttä

Autamme kartoittamaan projektin lähtökohdat, tarpeet ja tavoitteet tarjouksen taustatiedoksi.

Yhteystiedot

Ulla Ristkari-Ryynänen

CMO, Founding Partner
+358 40 172 2665
ulla.ristkari@kuuki.fi

Ulla Ristkari-Ryynänen

Ville Rantanen

Commercial Director
+358 40 546 7497
ville.rantanen@kuuki.fi

Ville Rantanen
Ota yhteyttä