VR Group

Tehdään työtä turvallisesti

Kiinnostavakaan viesti ei mene perille, mikäli se jää huomaamatta. Kuuki on kehittänyt VR Groupille graafisia ilmeitä ja kuvituksia, jotka tehostavat tärkeiden viestien näkyvyyttä varikoilla, toimistoissa ja ratapihoilla.

"Olemme toteuttaneet VR:n työturvallisuuskamppiksia niin kuvaamalla, 3D:llä mallintamalla kuin käsin piirtämälläkin. Toteutustapaa ohjaa aina sisältö."

Turvallisuustietoisuutta edistämässä

Turvallisuus on eräs VR Groupin toiminnan tärkeimmistä kulmakivistä. Jatkuvan turvallisuustyön tavoitteena on luoda turvallisuuskulttuuria, jossa minimoidaan riskit ja pyritään estämään asiakkaille, henkilöstölle, ympäristölle ja kalustolle aiheutuvat vahingot. Erityisesti raskaan kaluston, vaarallisten laitteiden ja suurten massojen kanssa toimiessa selkeät ja turvalliset työskentelytavat nousevat tärkeään rooliin. Turvallisuustyö otetaan VR:llä vakavasti, ja turvallisten työtapojen ja -olosuhteiden ylläpito ja jatkuva kehittäminen onkin organisaatiossa osa päivittäistä arkea. Turvallisuustietoisuus eli jatkuva työturvallisuusasioista tiedottaminen ja muistuttaminen on olennainen osa VR:n turvallisuusprosesseja.

Kuuki on ollut jo vuosia mukana VR:n eri yksiköiden säännöllisten työturvallisuuskampanjoiden ideoinnissa ja toteutuksessa. On selvää, että kiinnostavakaan viesti ei mene perille, mikäli se jää kokonaan huomaamatta. Kuukin rooli on ollut kehittää tärkeiden ja ajankohtaisten teemojen ympärille luovia viestinnän kärkiä ja sellaisia graafisia ilmeitä ja kuvituksia, jotka tehostavat tärkeiden viestien näkyvyyttä varikoilla, toimistoissa ja ratapihoilla. Infokampanjat on tuotu näkyville muun muassa toimipisteiden seinille, infonäytöille, verkkosivuille ja turvallisuuskoulutuksiin.

Alla olevat esimerkit ovat yksityiskohtia ja otteita vuosien varrella eri VR:n yksiköille toteutetuista sisäisistä kampanjoista.

Ota yhteyttä

Autamme kartoittamaan projektin lähtökohdat, tarpeet ja tavoitteet tarjouksen taustatiedoksi.

Henkilöiden yhteystiedot

Jaakko Seppälä

Creative Director, Partner
+358 50 412 4065
jaakko.seppala@kuuki.fi

Jaakko Seppälä
Ota yhteyttä