Vieser – visuaalisesti vaikuttava ja moninaista asiakaskuntaa palveleva verkkosivusto

Uudet, näyttävät verkkosivut suunniteltiin alusta asti tukemaan Vieserin design-henkistä tuotevalikoimaa. Tiivis yhteistyö kannatti – sivusto niitti menestystä sidosryhmäkyselyssä.

"Kuuki suoriutui haasteista kunnialla. Olen iloinen, että verkkosivut toteutettiin kunnianhimoisesti ja sinnikkäästi juuri siten, mistä oli alun perin sovittu."

Anna Elo, Head of Marketing and Communications, Vieser

Tutustu sivustoon

Kuuki toteutti verkkosivu-uudistuksen Vieserille, joka tunnetaan kotimaan markkinoilla lattiakaivojen luottovalintana. Vieser tarvitsi myös verkkosivut Norjan, Ruotsin ja Viron markkina-alueiden uniikkeihin tarpeisiin vastaamaan. Yrityksen visiona on nimittäin vahvistaa jalansijaansa varteenotettavana valintana myös naapurimaissa – markkinassa, jossa on perinteisesti totuttu suosimaan tuttuja lattiakaivotuotteita ja -valmistajia. Yhdessä Kuuki ja Vieser lähtivät työstämään verkkosivu-uudistusta, joka tukisi paitsi brändityössä, vastaisi myös teknisesti liiketoiminnan vaatimuksiin.

Verkkosivut uudistunutta liiketoimintaa tukemaan

Liiketoiminnan uusien tuulien myötä Vieserille syntyi tarve päivittää yrityksen nettisivut vastaamaan monipuolisen asiakaskunnan tarpeita. Samalla voitiin päivittää sivuston ulkonäkö toisintamaan korkealaatuista muotoilua edustavaa tuotetarjontaa. Eri markkina-alueita palvelemaan haluttiin kieliversioiden sijaan tehdä WordPressin multisite-toteutus. Tällä tavoin maakohtaiset sivut ovat toisistaan erillisiä, mutta kuitenkin teknisen ylläpidon ja sisällön hallinnoinnin kannalta yhtenäisiä.

Yksi tärkeä sivuston toteutukseen vaikuttava seikka oli sivuston laaja käyttäjäkunta: sen tulisi palvella saumattomasti niin lisätilauksia tekevää tukkukauppiasta ja asennusohjetta etsivää LVI-suunnittelijaa kuin vedota näyttävällä ulkoasullaan arkkitehteihin ja inspiraatiota etsiviin kuluttajiin.

– Vanhalla sivustolla oli otettu hyvin huomioon asiakasjanan kumpikin ääripää, mutta tavallinen kuluttajakin saattoi puolivahingossa eksyä teknisten tuotekaavioiden pariin, Vieserin Head of Marketing and Communications Anna Elo kuvailee lähtötilannetta.

Yrityksen uniikkeihin tarpeisiin vastaava verkkosivusto

Anna Elon lisäksi Vieseriltä projektiin osallistui markkinointiviestinnän asiantuntija Marian Seppälä. Vieser teki ennakkoon kattavan tarvemäärittelyn ja kilpailutti laajan joukon mahdollisia verkkosivu-uudistuksensa toteuttajia. Kilpailutusprosessin tuloksena Vieser päätyi valitsemaan Kuukin kumppaniksensa verkkosivu-uudistukseen. Elo kertoo kuulleensa hyviä kokemuksia Kuukista jo ennalta ja myös kilpailutusvaiheessa Kuukista jäi Vieserin tiimille positiivinen ja asiansa osaava mielikuva.

Vieserin tarvemäärittelyn perusteella projekti oli helppo polkaista käyntiin. Kuukin puolesta projektia vetänyt Tomi Kaitarinne kehuu Vieserin uudistusprojektiin ottamaa otetta:

– Verkkosivu-uudistusta oli kaiken kaikkiaan todella mukava tehdä, sillä Vieserin Anna ja Marian olivat alusta asti sitoutuneesti mukana ja meillä kaikilla oli tavoitteena tehdä uudesta sivustosta mahdollisimman hyvä.

Ennalta määriteltyjen toiveiden perusteella Kuukin ja Vieserin väki työstivät sivustouudistuksen askelmerkit kuntoon yhteisissä työpajoissa. Uuteen uskoon rukattiin niin ulkoasu, navigaatio kuin sivustorakennekin. Sivuston tuoteosio toteutettiin verkkokaupan ominaisuuksia hyödyntäen. Vaikka verkkokauppaa ei ainakaan vielä ole ollut tarve laittaa toimintaan, on pohjatyö sille tehty ja tuotetietoa voi tarkastella jo nyt ”esitetilassa” olevasta tuotekorttinäkymästä. Lisäksi sivusto on rakennettu niin, että tulevaisuudessa on mahdollisuus myös ottaa helposti käyttöön integraatio PIM- järjestelmään eli tuotetiedon hallintajärjestelmään. Tämän integraation ansiosta samaa tietoa ei tarvitse päivittää useaan paikkaan.

Näyttävä visuaalinen toteutus ja rehellistä kommunikaatiota

Vieserille projektissa oli tärkeää, että sivuston visuaalinen toteutus olisi näyttävä ja ilmentäisi myös yrityksen uutta, design-henkistä tuotevalikoimaa. Sivuston tulisi yhtä aikaa vakuuttaa ulkoasullaan vaikkapa arkkitehdit siitä, että Vieserin lattiakaivot ovat katsetta kestävä ratkaisu ylellisiin kylpyhuone- ja spa-tiloihin, ja samalla olla kyllin suoraviivainen, jotta vaikkapa LVI-suunnittelijat löytäisivät etsimänsä teknisen tuotetiedon mutkattomasti.

Elo kehaisee Kuukin Art Directoria, Kuukin puolella verkkosivuprojektin visuaalisesta toteutuksesta vastannutta Timo Puolakkaa:

– Hän ymmärsi hyvin, mitä ajoimme takaa, Elo kertoo, – sekä Timo että meidän Marian tekivät ison työn sivuston visuaalisuuden eteen ja lopputulos on vakuuttava.

– Arvostan myös Timon rehellisyyttä: hän esimerkiksi kertoi suoraan, miten tietynlaisen hero-kuvatoteutuksen valitseminen tulisi vaikuttamaan jatkossa kuvatarpeisiimme. Sen ansiosta osasimme tehdä tietoisen valinnan ja varautua siihen, että jatkossa tulisi panostaa ottamalla kuvia, jotka soveltuisivat myös sivuston pääkuvaelementiksi, Vieserin markkinointi- ja viestintäjohtaja täydentää.

Rehellinen ja suora kommunikaatio – brutaali rehellisyys – onkin yksi Kuukin tekemisen keskeistä kulmakivistä.

–Meille on tärkeää, että asiakkaan kanssa voidaan keskustella avoimesti ja hyvässä hengessä. Uskomme, että näin saavutetaan paras lopputulos, Kaitarinne huomauttaa.

Työskentelyä yhteisen tavoitteen eteen – läpi harmaan kiven

Verkkosivuprojektin kaltainen iso ja monitahoinen projekti ei aina suju kuin Strömsössä. Verkkosivuprojektin edetessä aiottua julkistuspäivää jouduttiin lykkäämään parilla kuukaudella, sillä esimerkiksi Vieserin sivuston laajan materiaalipankin hakutoiminto aiheutti Kuukin tiimille odotettua enemmän työtä ja päänvaivaa. Kuitenkin haasteita ratkottiin Vieserin ja Kuukin välillä hyvässä hengessä ja avoimesti keskustellen.

– Minulla on haasteista huolimatta koko ajan ollut sellainen olo, että pelaamme Kuukin kanssa samaan maaliin ja se on mielestäni tärkeä ominaisuus kumppanissa, Elo kuvailee tunnelmiaan. Kuukin vankan koodausosaamisen ansiosta myös ratkaisut haasteisiin löydettiin.

Elo kiittää Kuukia siitä, että teknisessä toteutuksessa ei tyydytty purkkaratkaisuihin:

– Kuuki suoriutui haasteista kunnialla. Olen iloinen, että verkkosivut toteutettiin kunnianhimoisesti ja sinnikkäästi juuri siten, mistä oli alun perin sovittu.

Myös Kaitarinne kertoo, että Kuukille on kunnia-asia toteuttaa asiakkaan toive juuri niin kuin on alussa sovittu. Projektista haasteineen on otettu myös opiksi:

– Näin jälkiviisaana voisi sanoa, että meidän olisi pitänyt aiemmin pysähtyä miettimään muita vaihtoehtoja sen sijaan, että hakkasimme päätä seinään yhden toteutuksen kanssa, Kaitarinne pohtii. Lopputuloksena sivustolla on kuitenkin toimiva materiaalipankki, jonka hakutoiminto palvelee käyttäjiään.

Uuden verkkosivun julkaisu on vasta alkua

Kun suurimmat haasteet oli selätetty, päästiin verkkosivusto julkaisemaan. Julkaisu on kaikille projektin osapuolille jännittävä hetki, jossa kuukausien työ viimein konkretisoituu. Verkkosivulla työ ei kuitenkaan lopu siihen, vaan esimerkiksi niin sanottuja ”lastentauteja” ilmenee usein, kun verkkosivustoa viimein päästään testaamaan aidossa ympäristössä ja kun vaikkapa asiakkaat pääsevät selailemaan sivuja. Vieserin ja Kuukin suunnitelmissa oli alusta asti, että sivustoa täydennettäisiin julkaisun jälkeen ja esimerkiksi osa sisällöistä on lisätty sivustolle vasta julkaisun jälkeen.

– Kun sivusto on saatu julkiseksi, se ei tosiaankaan tarkoita, että työ loppuu siihen ja hanskat voi ripustaa naulaan, Kaitarinne teroittaa. Toimivan ja sekä ylläpitäjiä että loppukäyttäjiä palvelevan sivuston tekeminen on pitkäjänteistä työtä, ja Kuuki ja Vieser ovatkin jatkaneet kehitystöitä tiiviissä yhteistyössä.

– Meidän projektinhallintaympäristössämme näyttää olevan tehtynä yli 80 tehtävää vielä julkaisun jälkeenkin, Elo hymähtää.

Nettisivujen uudistaminen siivitti yhteistyöhön

Välillä kimuranttejakin pulmia aiheuttanut verkkosivun uudistusprojekti kulminoitui yhteiseen purkupalaveriin, jossa kerrattiin projektin kulku, annettiin palautetta puolin ja toisin, sekä todettiin, mitä projekti oli opettanut.

– Mielestäni tällaiset projektit ovat meille myös asiakkaan näkökulmasta arvokkaita ja opettavat, miten jatkossa voisimme itsekin paremmin auttaa kumppania pääsemään yhteiseen maaliin, jota kuitenkin tavoitellaan, Elo summaa.

Kun projekti lopputuloksineen on sellainen, että molemmat osapuolet ovat siihen tyytyväisiä, on yhteistyötä luonteva jatkaa. Vieser havaitsi verkkosivuprojektin aikana, että verkkosivun sisältöjen hakukoneoptimointi on sellainen markkinoinnin osa-alue, joka heillä on jäänyt vähemmälle huomiolle. Kuukin Ulla kävikin taannoin kouluttamassa Vieserin markkinointitiimiä SEO-asioista ja jatkossa Vieserillä on tarkoituksena nostaa hakukoneoptimoidun sisällön kirjoittaminen uudelle tasolle yrityksen orgaanisen hakukonenäkyvyyden nostamiseksi. Lisäksi Kuuki on hoitaa nykyään Vieserin sivujen analytiikan seurantaa sekä tekee Vieserille hakusanamainontaa – yhteinen sävel on löytynyt.

Uusi verkkosivusto sai kiitosta myös käyttäjiltään

Kuin kirsikkana kakun päälle Elo lähestyi Kuukia iloisin uutisin jonkin aikaa sivuston julkaisun jälkeen: Vieser oli toteuttanut tärkeimmille sidosryhmilleen kyselyn, jossa kysyttiin arviota sivustosta ja pyydettiin myös arvioimaan sivuston eri ominaisuuksia numeerisesti. Sivusto oli niin numeerisesti kuin sanallisesti arvioituna menestynyt kyselyssä. Näin siis sekä Vieser että Kuuki saavat todistetusti olla tyytyväisiä uuteen verkkosivuun, sillä niin ovat sen käyttäjätkin.

Ota yhteyttä

Autamme kartoittamaan projektin lähtökohdat, tarpeet ja tavoitteet tarjouksen taustatiedoksi. Vastaamme sinulle viimeistään seuraavana arkipäivänä.

Ota yhteyttä