Arvoliitto (ARVO ry)

Yhteistyömme Kuukin kanssa on ollut mutkatonta ja sujuvaa alusta asti.

"Sekä sivusto että sen visuaalinen ilme ovat saaneet paljon kiitosta. Yhteistyömme Kuukin kanssa on ollut mutkatonta ja sujuvaa alusta asti. Yhteiskunnallisten Yritysten Osaamiskeskuksen (YYO) taival on vielä alussa ja tästä onkin hyvä jatkaa työtä Kuukin kanssa."

Elisa Pesonen & Ulla Nord

Tutustu sivustoon

Haasteena mitata yhteiskunnallisen työn tuloksia

ARVO ry eli Arvoliitto on yhteiskunnallisten yritysten ja muiden vaikuttavuustoimijoiden aktiivinen verkosto, joka edistää liiketoimintaa yhdistämällä yritystoiminnan ja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden. ARVOn jäsenet ovat kotimaisia, vastuullisia toimijoita, jotka tuottavat yhteiskuntaan monenlaista hyvää.

Arvoliiton hanke Hyvän mitta selvitti vuosien 2016–2019 aikana, miten Suomessa tehty yhteiskunnallinen työ vaikuttaa, koska tuloksia ei aiemmin ollut voitu mitata ja esittää selkeästi. Hankkeen aikana haluttiin selvittää, mitä lahjoitetut tai hyvän tekemisen kautta ansaitut eurot ovat saaneet Suomessa aikaan ja miten näitä tuloksia voidaan mitata.

Hankkeen päätymisen ja löydösten analysoinnin jälkeen, tulokset ja tarinat haluttiin esittää selkeästi yhdessä verkkopalvelussa, jota Kuuki ja Arvoliitto ryhtyivät toteuttamaan yhdessä vuonna 2018.

Yhteistyö alkoi Hyvän mitta -hankkeella ja on jatkunut siitä lähtien

Hyvän mitta -hankkeen jälkeen yhteistyö sai nopeasti jatkoa, kun Kuuki pääsi suunnittelemaan Arvoliiton seuraavien hankkeiden verkkosivujen toteutusta.

Syksystä 2018 asti jatkuneen yhteistyön aikana Kuuki on suunnitellut ja toteuttanut Arvoliitolle neljä verkkosivua, joista viimeisin on syksyllä 2021 valmistunut Yhteiskunnallisten Yritysten Osaamiskeskuksen verkkopalvelu. Verkkopalvelu palvelee yhteiskunnallista yritystoimintaa koko Suomessa. Verkkopalvelussa yhteiskunnallisille yrityksille tarjotaan neuvontaa ja ohjausta yritysmuodosta tai toimialasta riippumatta.

“Yhteiskunnallisten yritysten osaamiskeskus YYO käynnistyi lokakuussa 2021 ja jo alussa tiesimme, että verkkosivustolla on keskeinen rooli osaamiskeskuksen työssä. Pyysimme tarjouksia eri palveluntarjoajilta. Kuuki valikoitui näiden joukkoon itsestään selvästi, koska yhteistyömme oli jo Arvoliiton ja Impact Startupin sivustojen parissa sujunut hyvin. Lopulta hyvä yhteistyö jatkui myös tämän uuden projektin parissa”, kertoo Arvoliiton viestinnän asiantuntija Elisa Pesonen.

Kuuki teki valtakunnallisesti palvelevan osaamiskeskuksen tulevaisuuden yhteiskunnan rakentajille

Yhteiskunnallisten Yritysten Osaamiskeskus saatiin valmiiksi 2021 loppuvuodesta. Vaikka YYO:n varsinainen työ on vasta alussa, verkkopalvelu on saavuttanut tukevan jalansijan ammattilaisten keskuudessa.

“Projektin lähtötilanteessa meidän tuli sovittaa yhteen lukuisa määrä organisaatioita ja tekijöitä, joilla kaikilla on kunnianhimoisia tavoitteita ja ovat vieläpä hyvin heterogeeninen kohderyhmä”, Arvoliiton viestinnästä vastaava Ulla Nord kertoo.

Yhteistyössä toteutettu sivustotyö oli lähtökohtaisesti haastava, mutta tähän molemmat osapuolet tarttuivat innokkaasti ja se näkyy lopputuloksessakin.

“YYO:n sivustotyö on ollut erittäin kiinnostavaa ja myös hyvällä tavalla tosi haasteellista, koska jo konsortiopohjaisen hankkeen rakenne vaati erityistä huomiota. Kuuden organisaation ja eri työpakettien sisällöt ja toiminta tuli järjestellä selkeiksi palveluiksi”, Pesonen kertoo projektista.

Tuloksena toimiva verkkopalvelu ja uusi brändi-ilme

Kuuki ja Arvoliitto konseptoivat ja rakensivat sivuston nopeassa aikataulussa ja samalla luotiin koko YYO:n brändi graafisine ilmeineen.

“Alkuvaihe oli haastava, kun projektissa oli mukana niin monta eri toimijaa. Arvoliitto otti hienosti projektin vetovastuun, mikä helpotti Kuukin työtä huomattavasti. Projektin aikana saimme heiltä aina yhden yksiselitteisen toiveen tai päätöksen, miten edetään. Ilman Arvoliiton panosta, tätä projektia olisi ollut todella haastava hallita”, Kuukin Art Director Timo Puolakka kertoo.

Projektin lopputuloksesta samalla linjalla ovat myös Arvoliiton Pesonen ja Nord: “Osaamiskeskus palvelee valtakunnallisesti, ja verkkosivustomme kautta asiantuntijatyömme ponnistaa kaikkialle Suomeen.”

Yhteistyö jatkuu onnistuneiden projektien jälkeen yhteisellä kielellä

Osaamiskeskus, itse palvelu ja sen visuaalinen ilme, ovat saaneet käyttäjiltä paljon kiitosta. Myös kuukilaiset saavat Arvoliitolta kehuja: “Yhteistyö oli mutkatonta ja sujuvaa, ja yhteinen kieli löytyi heti. YYO:n taival on vasta alussa ja matka jatkuu. On hyvä fiilis jatkaa työtä Kuukin kanssa ja kehittää sivustoa edelleen.”

Positiiviset kokemukset yhteistyöstä vahvistavat Arvoliiton ja Kuukin suhdetta entisestään ja kun kerran yhteinen sävel on löydetty, ei siitä haluta luopuakaan. Kuukin tapa toimia on Arvoliitolle arvokasta.

Hyvä keskusteluyhteys Kuukin kanssa on ollut yhtenä jatkuvan toiminnan lähtökohtana.

Ulla Nord

Nordille brändi- ja verkkosivu-uudistus olivat positiivisia kokemuksia, jossa Arvoliiton ja Kuukin välinen vuoropuhelu saa kiitosta: “Ratkaisevaa ketterän yhteistyön kannalta on ollut se, että toimimme puolin ja toisin erittäin ketterästi kuten start-upit – reagoimme nopeasti, keskustelimme kun asiaa oli ja koko työ eteni hyvin maaliin saakka.”

Luottamus syntyi myös Kuukin proaktiivisesta asenteesta työhön.

“Projektin aikana Timo kysyi meiltä mielipidettä väreistä ja, kun tätä ei meillä ollut, hän teki hyvän ehdotuksen taustamateriaalin pohjalta. Lopputulos hiottiin yhdessä valmiiksi. Me luotimme tässä Kuukin ammattilaiseen näkemykseen ja lopputulos on huikea!”, Nord kehuu ja kiittelee Timoa ja koko Kuukin tiimiä.

Yhteiskunnallisten yritysten osaamiskeskus ja Arvoliiton työ on tärkeää tulevaisuuden yhteiskunnalle Suomessa. Arvoliitto tekee arvokasta työtä ja myös Kuuki on kiitollinen saadessaan olla mukana tällä matkalla.

Ota yhteyttä

Autamme kartoittamaan projektin lähtökohdat, tarpeet ja tavoitteet tarjouksen taustatiedoksi.

Henkilöiden yhteystiedot

Timo Puolakka

Art Director, Founding Partner
+358 40 706 8077
timo.puolakka@kuuki.fi

Timo Puolakka
Ota yhteyttä