GA4 ja muutokset UTM-tagittamiseen

Valtteri Mikkonen

KIRJOITTAJA
Valtteri Mikkonen
Digital Lead, Partner

Yksi maailman suosituimmista verkkosivuliikenteen analytiikkatyökaluista, Googlen Universal Analytics, korvaantuu uudella versiolla, GA4:lla, 1.7.2023. Tästä hetkestä alkaen vanha Universal Analytics myös lakkaa keräämästä dataa.

Siirtymä on ollut mahdollinen jo lokakuusta 2020 eteenpäin, mutta nyt viimeiset hetken käyttöönottoon alkavat olla käsillä. Mikäli käytössäsi on vielä Universal Analytics ja kaipaat apuja uuden analytiikkatyökalun käyttöönotossa, ota ihmeessä pikimmiten yhteyttä!

Erot uuden ja vanhan työkalun välillä

Tämän blogikirjoituksen tarkoituksena ei ole perehtyä syvällisemmin työkaluun tai sen käyttöönottoon, mutta sivuan kuitenkin muutamia tärkeimpiä eroja työkalujen välillä.

Yksi oleellisimmista muutoksista liittyy kävijätietojen mittaamiseen ja mallintamiseen. Siinä missä Universal Analyticsissa mittaus perustui yksittäisiin istuntoihin ja käyttäjän tekemiin sivulatauksiin, GA4:ssa mitataan käyttäjän vuorovaikutusta sivustolla tapahtumien kautta. Tapahtumien kautta saadaan kokonaisvaltaisempi kuva siitä, mitä käyttäjät sivustolla tekevät. Näitä tapahtumia ovat esimerkiksi erilaiset sivustolla tapahtuvat klikkaukset, videoihin liittyvät aktivoitumiset, tiedostojen lataukset sekä sivun scrollaaminen. Googlen luomien vakiotapahtumien lisäksi omia tapahtumia voidaan luoda tarpeiden mukaan.

Google on selvästi halunnut panostaa ajan hengen mukaisesti myös tietosuojaan, sillä sille saralle on tullut useita uudistuksia. GA4 antaa mahdollisuuden vaikuttaa siihen kenestä tietoja kerätään ja kuinka pitkään tietoa säilytetään. Työkalu antaa myös mahdollisuuksia evästeettömään seurantaan, eikä se kerää lainkaan käyttäjien IP-osoitteita yksilöidysti.

Perusraportointia on yksinkertaistettu, mutta samalla omia raportteja pystyy räätälöimään aiempaa paremmin. Raportointiin on myös tuotu koneoppimista, jonka kautta GA4 pystyy tekemään datan pohjalta ennustuksia ja ilmoittamaan automaattisesti tärkeimmistä sivustolla tapahtuneista muutoksista. Hakua voi myös käyttää nopeisiin tiedusteluihin, mikäli haluaa esimerkiksi selvittää, että mistä kaupungista tulee eniten liikennettä.

Muutokset UTM-tagittamiseen

Vaikka uuden työkalun myötä moni asia on muuttunut, on UTM-tagittamisen perusperiaatteet pysyneet samoina. Mikäli UTM-tagittaminen ei aiheena vielä ole tuttu, kannattaa peruuttaa pykälä taaksepäin ja lukea ensin aiheesta kirjoittamani aiempi blogikirjoitus, jossa avataan tarkemmin UTM-tagien toimintaperiaatteita.

Lyhykäisyydessään, UTM-tagi on pieni pätkä lisäinformaatiota, joka lisätään sivulle johtavan URL-osoitteen perään. Sen tarkoituksena on kertoa muun muassa mitä kautta ja miten käyttäjä on sivustolle päätynyt. UTM-tagit ovat myös erityisen tärkeässä roolissa monikanavaisten kampanjoiden seurannassa.

UTM-tagittamisen osalta merkittävin muutos työkalujen välillä liittyy kanavaryhmittelyyn, jolla Google ohjaa liikennettä eri kanaviin tiettyjen sääntöjen mukaisesti.

Kuva 1. Universal Analyticsin kanavaryhmittely
Kuva 2. GA4:n kanavaryhmittely

Kuten listauksesta voi jo silmämääräisesti huomata, on eri kanavien määrä tuplaantunut aiemmasta. Universal Analyticsin puolella on pystynyt luomaan aiemminkin omia kanavamäärittelyjä halutuilla kriteereillä, mutta nyt esimerkiksi sosiaalisen median liikenne on jo oletusarvoisesti jaettu orgaanisen liikenteen (Organic Social) ja maksetun mainonnan (Paid Social) välille pelkän yleisen Socialin sijasta. Listalla on myös muutamia täysin uusia kanavia, kuten Cross-network (= Googlen uusi Performance Max -kampanjaformaatti) sekä Paid Shopping (= Googlen Shopping-mainonta).

Kanavaryhmittely – miten tätä hyödynnetään?

Jotta verkkosivujen analytiikasta saadaan GA4:n käyttöönoton myötä mahdollisimman laadukasta, kannattaa ottaa käyttöön yhdenmukainen malli UTM-tagittamiseen ja jakaa se läpi organisaation.

Kuva 3. GA4:n kanavaryhmittelyn kuvaukset ja määrittelyt
Kuva 3. GA4:n kanavaryhmittelyn kuvaukset ja määrittelyt

Liikenne ohjautuu eri kanaviin sekä automaattisesti että manuaalisesti. Yllä olevassa kuvakaappauksessa on nähtävissä Googlen määrittelyt kanaville ja siihen, millä perusteella liikenne lajitellaan kyseiseen kanavaan.
Google tunnistaa automaattisesti sivuille saapuvan suoran liikenteen (Direct), muilta verkkosivuilta saapuvan viittaavan liikenteen (Referral), sekä maksuttoman hakukoneliikenteen (Organic Search). Mikäli Google Adsin kautta toteutetaan mainontaa ja se on linkitettynä GA4-tiliin, ohjautuu kampanjaliikenne automaattisesti oikeisiin kanaviin. UTM-tagittaminen korostuu erityisesti muussa markkinoinnissa ja maksetussa mainonnassa (sosiaalinen media, uutiskirjeet jne.), sillä niihin tagitykset rakennetaan lähtökohtaisesti itse.

Analytiikan kautta voidaan seurata sivustolle tulevia käyttäjiä, heidän tekemiään istuntoja, niiden määrää ja laatua, sekä vertailla eri kanavien toimivuutta esimerkiksi konversioiden osalta.

Kuva 4. GA4:n näkymä liikenteen hankinnasta
Kuva 4. GA4:n näkymä liikenteen hankinnasta

Esimerkiksi yllä olevasta kuvasta näemme, mistä verkkosivuille on saapunut liikennettä valitulla tarkastelujaksolla ja millaisia eroja eri kanavien välillä on nähtävissä. Mikäli liikenne ohjautuisi virheellisesti näihin kanaviin, vääristyy sivuston todellinen tilanne. Tämä voi myös osaltaan ohjata päätöksentekoa väärään suuntaan.

Loppusanat

Suuria muutoksia UTM-tagittamiseen ei uuden työkalun käyttöönoton osalta tule, mutta pienilläkin asioilla on merkitystä. Kun dataan voi luottaa, voidaan aidosti tehdä liiketoimintaa tukevia ja tehostavia päätöksiä.

Mikäli haluat kuulla lisää tai kaipaat apua uuden mallin luomiseen UTM-tagittamista varten, olethan rohkeasti yhteydessä!

Ota yhteyttä