Google Consent Mode 2 – Google Ads -mainostaja, nyt pitää päättää!

Consent Moden uuden version myötä Google kertoo tarjoavansa uudenlaisen työkalun yksityisyydensuojan hallintaan ja datan keräämiseen, mutta mitä se todella tarkoittaa käytännössä? Raa’asti yksinkertaistettuna kyseessä on jo useampi vuosi sitten voimaan tulleen Consent Moden kakkosversio. Se on päivitys Googlen seurantamekanismien eli tagien toiminnallisuuksiin, joilla hallinnoidaan evästeitä. 

Google Consent Mode v2:n avulla verkkosivustojen ylläpitäjät ja mainostajat voivat kerätä ja hyödyntää dataa käyttäjien toiminnasta sivustoillaan käyttäjän antaman suostumuksen mukaisesti. Consent Mode v2:n avulla voidaan säätää, miten Googlen seurantaohjelmat, kuten Google Analytics ja Google Ads, reagoivat käyttäjien suostumusasetuksiin. 

Google Consent Mode mahdollistaa Google-skriptien lataamisen sivustolle heti, mutta rajoittaa niiden toimintaa sen perusteella, antaako käyttäjä suostumuksensa datansa käyttämiselle vai ei. Lisäksi Consent Mode v2:n ”Advanced mode” mahdollistaa datan keräämisen soveltuvin osin myös niiltä käyttäjiltä, jotka eivät anna hyväksyntää evästeille. 

Tämä tarkoittaa, että datan kerääminen ja käsittely mukautuu reaaliaikaisesti käyttäjän valintoihin. Se mahdollistaa esimerkiksi analytiikassa myös tunnistamattomien, evästeet kieltäneiden käyttäjien mittaamisen yksilöimättä näitä kävijöitä. 

Kriittinen katse: muuttuuko kaikki kertaheitolla? 

Alan keskusteluissa Google Consent Modesta on toisinaan annettu ymmärtää, että uuden version myötä kaikki muuttuu ja että sen käyttöönotto on välttämätöntä. Vaikka Google Consent Mode v2 tarjoaa uusia työkaluja ja mahdollisuuksia, se ei tee olemassa olevia GDPR-yhteensopivia ratkaisuja ainakaan vielä tarpeettomiksi. 

Käytännössä monet sivustot ovat jo käyttäneet vastaavia mekanismeja käyttäjän suostumuksen hallintaan. Uuden Consent Moden tarjoamat tekniset parannukset voivat olla hyödyllisiä, mutta eivät välttämättömiä kaikissa tapauksissa. Syytä ylenmääräiseen huoleen ei kuitenkaan ole: vaikka et ottaisi Consent Mode v2:sta käyttöön, Google-mainonta ei lakkaa kertaheitolla toimimasta. Joissain tapauksissa sen tulokset voivat kuitenkin heikentyä, joten mainonnan tuloksia on syytä tarkkailla.

Tämänhetkisen tiedon perusteella konkreettiset muutokset näkyvät siinä, että Googlen datamallit saavat laadukkaampaa dataa. Vaikka yhteys ei välttämättä ole ilmiselvä maallikolle, niin tämä voi oikein tehtynä parantaa esimerkiksi Google Adsin retargetoinnin eli uudelleenmarkkinoinnin osumatarkkuutta. Kun dataa on enemmän, pystyy Google tarkemmin luomaan uudelleenmarkkinointiyleisöt ja saamaan olettavasti myös parempia tuloksia kustannustehokkaammin. 

– Tässäkin pitää huomioida asiakkaan markkinointiympäristö ja vaatimuksiin vastaaminen. Kyseessä ei ole mikään lakisääteinen asia, joka olisi pakko toteuttaa vaan keino parantaa oman datan laatua. Siksi nytkin kannattaa pysähtyä pohtimaan tarvitseeko muutokset tehdä heti ja kuinka paljon ne jatkossa hyödyttävät bisnestäsi, Kuukin teknologiapäällikkö Tomi Kaitarinne pohdiskelee.

Kannustamme harkitsemaan, ottaako Google Consent Mode v2:n käyttöön. Pohdinnassa kannattaa ottaa huomioon yrityksen omat markkinoinnin tarpeet, kävijämäärät ja markkinointistrategia. Voitaneen todeta parhaan ratkaisun olevan sellainen, joka palvelee sekä yrityksen että sivuston käyttäjien etua, samalla noudattaen voimassa olevia lakeja ja säädöksiä. 

Consent Moden uusi versio tuo uusia mahdollisuuksia yksityisyydensuojan ja datan keräämisen hallintaan, muttei ole ainoa tapa vastata näihin haasteisiin. Yritysten tulee tehdä tietoisia päätöksiä perustuen omaan toimintaympäristöönsä ja arvoihinsa, arvioiden sekä teknisiä että eettisiä näkökohtia. 

Vaikka uudet työkalut voivat tarjota teknistä edistystä, läpinäkyvyys ja käyttäjien yksityisyyden kunnioittaminen ovat keskeisiä. Ota rohkeasti yhteyttä ja kysy, jos jokin aiheessa askarruttaa. Autamme mielellämme pohtimaan, auttaako Consent Mode v2 yritystäsi aidosti markkinoimaan tehokkaammin ja onko se yrityksen liiketoiminnalle välttämätön.

Hoidamme luonnollisesti myös tekniset muutokset puolestasi, jos haluat päivittää uuteen versioon. Ota yhteyttä, niin katsotaan yhdessä, onko kyseessä parin klikkauksen homma, vai isompi työ – tämä saattaa vaihdella riippuen monista muuttujista. 


Ota yhteyttä, niin varmistetaan, että teette Consent Moden käyttöönoton suhteen tietoon perustuvan ratkaisun – ja sellaisen, joka tukee juuri teidän liiketoimintaanne. 

Ota yhteyttä

Autamme kartoittamaan projektin lähtökohdat, tarpeet ja tavoitteet tarjouksen taustatiedoksi.

Yhteystiedot

Tomi Kaitarinne

Director – Business & Technology, Founding Partner
+358 50 345 3874
tomi.kaitarinne@kuuki.fi

Tomi Kaitarinne
Ota yhteyttä