Brutaalia rehellisyyttä ja ajoittaisia kasvukipuja – Kuukin viisivuotiseen taipaleeseen on mahtunut paljon sisäisiä ja ulkoisia muutoksen hetkiä

Syyskuussa 2017 Kuukin perustajat Ulla, Tomi ja Timo olivat uuden edessä, kun silloinen työnantaja Alma Media lakkautti Lahdessa toimineen B2B-asiakkaita palvelevan markkinoinnin asiantuntijayksikön. Parikymmentä asiakasta jäisi ilman markkinointipalveluiden tarjoajaa ja Kuukin perustajaosakkailla oli kolmestaan tarvittavat markkinoinnin erityisosaamiset, että he voisivat alkaa näitä palveluita tarjoamaan.

Yhdessä Ulla, Tomi ja Timo olisivat yhdessä enemmän kuin yksin. Tämä ajatus kulkee edelleen Kuukin arvoissa: Kuukissa 1 + 1 > 2.

Lähtökohdat olivat erittäin suotuisat perustaa yritys ja näin päätettiin käynnistää yritystoiminta. Vaikeinta yrityksen perustamisessa ei kuitenkaan ollut byrokratia tai käytännön asioiden järjestäminen vaan nimen keksiminen. Lue tarina Kuukin nimen takaa täältä.

Erilaisten nimivaihtoehtojen läpikäynnin ja pohtimisen jälkeen saatiin yhteisymmärrys tulevan yrityksen nimestä. Kuuki Marketing Lab oy perustettiin 10.10.2017.

Sisällöt, visuaalisuus ja teknologia olivat yritystoiminnan kulmakivinä alusta alkaen

Kuukin perustajaosakkailta löytyi osaaminen nykypäivän markkinoinnin kolmeen tärkeimpään asiaan eli liiketoiminnan kannalta olennaisille kohderyhmille tehtyihin sisältöihin, näyttäviin visuaalisiin toteutuksiin ja graafiseen silmään sekä teknologian valjastamiseen osaksi markkinoinnin toimenpiteitä.

Tänä päivänä näistä kolmesta osaamisalueesta ja taidosta on tullut Kuukin omia liiketoiminnan yksiköitään ja  henkilöstön määrä on kymmenkertaistunut kuluneen viiden vuoden aikana.

Vahva alan ajantasainen osaaminen ja asiantuntijuuden jalkauttaminen asiakkaiden haasteiden ratkaisemiseksi on syvällä yritystoiminnan perusperiaatteissa. Tämän lisäksi alusta asti toiminnan ytimessä luontaisesti ollut brutaali rehellisyys on tuonut tähän asti. Kuukilaiset eivät myy tai tee markkinointia vain sen tekemisen ilosta vaan aina asiakkaan lähtökohdista sekä tarpeita palvellen. Ennemmin sanotaan ei kuin tehdään jotain mikä selkeästi olisi hukkaan heitettyä aikaa ja rahaa – molemmin puolin.

Viidessä vuodessa Kuukin henkilöstömäärä on kymmenkertaistunut ja liikevaihto kasvanut yli 6-kertaiseksi

Kuuki osti ensimmäisen toimitilansa 2018 keväällä Lahden Aleksanterinkadulta. Yli vuoden Ulla, Tomi ja Timo työskentelivät kolmestaan, kunnes vuonna 2018 marraskuussa palkattiin ensimmäinen työntekijä Eeva Ristkari. Eeva tuli tuottamaan kovassa kysynnässä olleita sisältöjä ja on tänä päivänä Lahden Marketing-tiimin sisältövastaava sekä Kuukin pienosakas.

Samana syksynä järjestettiin jo perinteeksi muodostunut Kuuki Fest -asiakasjuhla. Ensimmäisellä tilikaudellaan Kuuki teki puolen miljoonan euron liikevaihdon.

Vuonna 2019 kuukilaisia oli jo seitsemän.

Kuuki jatkoi kasvuaan ja 1.1.2020 Expandi Groupin Suomen liiketoiminta sulautui osaksi Kuukia.

Maailmanlaajuinen pandemia aiheutti ylimääräistä haastetta kahden yrityskulttuurin yhdistämiseen, kun kevättalvella 2020 kaikki siirtyivät etätöihin. Onneksi Kuukissa etä- ja hybridityöskentely oli ollut muodikasta jo ennen koronaa. Sekin auttoi, että uudet ja vanhat työntekijät tunsivat toisensa hyvin ennalta ja työyhteisö oli hyvin yhteenhitsautunutta ennen kuin pandemia pakotti kaikki kokonaan etätöihin.

Liiketoiminnan kehitystä tukeva teknologian ja ohjelmistokehityksen tarve on suomalaisissa pk-yrityksissä erittäin suuri.  Teknologiateollisuuden mukaan suomalaisyritykset ovat muita maita jäljessä digitalisaation avulla tapahtuvassa tuottavuuden parantamisessa, tämä ero täytyy kuroa kiinni. Tämän ovat huomanneet myös Kuukin perustajat. Huhtikuussa 2021 perustettiin liiketoimintapalvelu Kuuki Technology. Samana vuonna yrityksen liikevaihto on 2,73 Me positiivisella tuloksella.

Vuoden 2022 alussa Kuuki osti enemmistöosakekannan maineikkaasta helsinkiläisestä mainostoimistosta, Roban Konnasta ja Kuuki Visuals saa alkunsa.

Kumppaneiden ja kuukilaisten menestyessä myös Kuuki menestyy

Tänä päivänä Kuuki työllistää 30 oman alansa ammattilaista kahdella paikkakunnalla, Helsingissä ja Lahdessa.

Kuukilaiset ovat brutaalin rehellisiä, huomioivia ja aitoja ammattilaisia. Tunnelmaa luovaa porukkaa, jotka puhuvat teknisimmistäkin asioista selvällä suomen kielellä.

Kuukin menestys perustuu vahvaan osaamiseen, jatkuvaan kehittymiseen ja uuden oppimiseen. Jatkuvuuden menestykselle takaavat vahvat kumppanisuhteet töissä ja tukea antavat läheiset myös vapaa-ajalla.

Kiitos kuluneista viidestä vuodesta kuukilaisille, kumppaneillemme / asiakkaillemme ja kaikille matkassa mukana olleille.

Me olemme Kuuki – Marketing, Technology ja Visuals. Kavereiden kesken Kuuki.

Ota yhteyttä