Enää ei olla vihreitä – markkinoinnin ja viestinnän ympäristöväitteistä hähmäisimmät kielletään 

EU:n uusi kuluttajansuojadirektiivi koskee myös ympäristöväittämiä. Direktiivillä pyritään estämään viherpesu, eli harhaanjohtavan tai perusteettoman kuvan antaminen tuotteiden tai toiminnan ympäristövaikutuksista tai -eduista.

Direktiivi kieltää yleiset ympäristöväittämät, kuten “ympäristöystävällinen”, “vihreä” tai “ilmastoneutraali”, elleivät ne perustu julkisesti saatavilla olevaan sertifiointijärjestelmään. Direktiivin mukaan yritysten on osoitettava ympäristöväittämiensä paikkansapitävyys luotettavilla, tieteellisillä ja todennettavilla sertifikaateilla.

Direktiivin on tarkoitus tulla voimaan vuonna 2026.

Myös Keskuskauppakamarin liiketapalautakunta on antanut omat suosituksensa ympäristöviestintään, ja listannut vältettäviä termejä kuten ”ilmastoystävällinen” ja ”fossiilivapaa”. Lautakunta suosittelee, että ympäristöväittämien käyttämistä harkitseva yritys perehtyy Kansainvälisen kauppakamarin (ICC) markkinointisääntöjen ympäristöväittämiä koskeviin pelisääntöihin.

Voimassa olevan kuluttajasuojalain mukaan markkinointi ei saa olla totuudenvastaista eikä harhaanjohtavaa. Kilpailu- ja kuluttajavirasto on myös julkaissut omat ohjeensa ympäristömarkkinoinnista.

Lisätietoja ympäristöviestintään liittyvistä suosituksista ja direktiivistä löydät linkeistä:

Lisätietoja ympäristöviestintään liittyvistä suosituksista ja direktiivistä löydät linkeistä:

Ota yhteyttä