Ramboll Finland

Ramboll – Opastaminen kaupunkiympäristössä

Hyvä opastaminen ohjaa vaikkapa oikealle reitille. Parhaimmillaan opasteet lisäävät myös viihtyvyyttä sekä auttavat löytämään ympäristön parhaat puolet.

"Kuukilaiset ovat palvelualttiita ja joustavia, projekteja pystytään tekemään nopeallakin aikataululla ja yhteistyö on sujunut aina mutkattomasti ja aikataulussa."

Silja Laine, projektipäällikkö, Ramboll Finland

Muutakin kuin reitin löytämistä pisteestä A pisteeseen B

Hyvä opastaminen auttaa palvelujen ja oikeiden reittien löytämisessä, mutta se on paljon muutakin kuin pakollinen navigoinnin apuväline. Opastaminen on tärkeä osa sitä, millaiseksi kaupunkiympäristö koetaan. Erilaiset opasteet tarjoavat reitti-informaation lisäksi myös paljon muuta hyödyllistä tietoa alueen asukkaille ja vierailijoille. Parhaimmillaan opasteet lisäävät vierailijoiden ja asukkaiden viihtyvyyttä ja auttavat löytämään ympäristön parhaat puolet.

Osa opasteista tarjoaa vierailijoille täysin olennaista tietoa – tällaisia ovat muun muassa selkeät kadunnimien opasteet ja esteettömien reittien ohjeistukset. Toiset opasteet on suunniteltu lisäpalveluiksi, jotka auttavat saamaan kaupungin tarjonnasta enemmän irti. Tällaisina voidaan pitää esimerkiksi alueen kaupallisten palveluiden ja nähtävyyksien opastamista, vaihtoehtoisten reittien opastamista sekä laajempia opaskarttoja, jotka auttavat nostamaan esille välittömän lähialueen ulkopuolisetkin kohteet. Opasteilla on toki myös paljon muita rooleja: ne voivat esimerkiksi auttaa toimimaan poikkeus- tai hätätilanteissa tai kertoa asukkaille tulevista kaupunkiympäristön muutoksista.

Monen asian summa

Mitä suurempi ja monimuotoisempi kaupunkiympäristö on, sitä todennäköisemmin alueen opasteet ovat useiden toisistaan riippumattomien toimijoiden suunnittelemia. Vaikka eri toimijoilla on lähtökohtaisesti samankaltaiset tavoitteet opastuksensa suhteen – tehdä tilasta helpommin ymmärrettävä – tarkemmat intressit voivat olla myös toisistaan eriäviä ja jopa keskenään ristiriitaisia.

Teknisesti opastuksia voi toteuttaa monella eri tavalla, eikä yksi tekniikka ole optimaalinen kaikkiin tarpeisiin. Osa navigointitiedoista haetaan nykyään luontevimmin digitaalisista lähteistä (kuten esimerkiksi julkisten kulkuneuvojen reittiopastukset), kun taas toiset opasteet toimivat parhaiten staattisina ja kiinteästi asennettuina ratkaisuina. Omat rajoitteensa tuo myös kaupunkiympäristö: alueen muiden toimijoiden lisäksi on otettava huomioon vaikkapa lainsäädännön rajoitukset, erityisryhmien tarpeet, kestävyys ja tuulikuormat, asennuksen ja päivittämisen helppous, mahdolliset valaistustarpeet, elinkaaret sekä tietysti kustannukset. Usein toimiva opastusjärjestelmä onkin monen eri välineen kokonaisuus.

Opastetekniikat myös kehittyvät koko ajan ja markkinoille tulee jatkuvasti uusia ratkaisuja, jotka tarjoavat opastusten suunnittelijoille uusia vaihtoehtoja parhaiden ratkaisujen löytämiseen. Opastusten suunnittelu on mielenkiintoinen ja kehittyvä kenttä, joka tarjoaa suunnittelijoille sekä haasteita että onnistumisen elämyksiä.

Metron staattinen matkustajainformaatio

Metrolinjan laajeneminen Helsingistä ja Espooseen oli hyvä hetki myös tarkistaa ja uusia metroasemien staattiset opasteet. Jo metron alkuajoilta 1980-luvulta asti käytössä ollut vanha opastusjärjestelmä tuli suunnitella vastaamaan nykypäivän standardeja ja opastustarpeita. Opastuskonseptin uudistamista varten perustettiin ohjausryhmä, jossa kokoontuivat HKL:n, HSL:n, arkkitehtitoimisto CJN:n sekä Ramboll Finlandin edustajat. Kuuki toimi projektissa Rambollin graafisena alikonsulttina.

Kampin metroaseman opaskartta.
Osana opasteiden uudistusprojektia kaikki metroasemat lähialuineen mallinnettiin opaskarttoja varten.

Monivuotisen projektin päätteeksi syntyi staattisen matkustajainformaation suunnitteluohje, jonka linjausten mukaisesti opastus uusittiin. Opastuskonseptin mottona on ”Oikeaa informaatiota, oikeassa paikassa”. Se sisältää kuvauksen opastuksen periaatteista sekä ohjeet sen toteuttamiseen matkaketjun valintapisteissä niin asemilla kuin niiden välittömässä läheisyydessä.

Osana opasteiden uudistusprojektia kaikki metroasemat lähialuineen mallinnettiin opaskarttoja varten.Kuukilla ja Rambollilla on pitkä yhteinen historia erilaisista opastusprojekteista.”Rambollin ja Kuukin yhteisiin projekteihin kuukilaiset ovat tarjonneet näkemyksensä ja osaamisensa niin opastuskonseptien luonnissa, graafisessa suunnittelussa kuin erilaisten ympäristöjen visualisoinneissa. Hyvä lopputulos niin suoran asiakkaan ja sidosryhmien kuin loppukäyttäjän eli esimerkiksi metrossa matkustavan kannalta on saavutettu yhdessä ideoiden sekä tietysti loppukäyttäjää kuunnellen”, kertoo Ramboll Finlandin projektipäällikkö Silja Laine.

Metron opastustyön lisäksi Kuuki on suunnitellut ja toteuttanut opastuksia mm. seuraaviin kokonaisuuksiin (pääkonsulttina Ramboll Finland):

Jätkäsaaren väliaikainen opastus

Helsingin Jätkäsaareen toteutettiin jalankulkijoiden ja kevyen liikenteen väliaikaisen opastuksen konsepti, jossa siirrettävät pylonit mahdollistivat kehittyvän alueen muuttuvien kulkureittien opastamisen. Kuuki oli mukana konseptin suunnittelussa ja toteuttamassa opasteiden ulkoasua ja muun muassa karttapiirroksia.

Hernesaaren matkustajaopastus

Risteilysataman laiturimuutokset aiheuttivat opastustarpeita Helsingin Hernesaaressa. Opastushankkeella pyrittiin palvelemaan erityisesti kesäisin kansainvälisten risteilyalusten mukanaan tuomia turisteja, jotka pyrkivät eri reittejä pitkin noin kolmen kilometrin päässä olevaan Helsingin keskustaan. Kuuki oli mukana konseptin suunnittelussa ja toteuttamassa esimerkiksi opastetaulujen ja -aitojen opasteiden graafista suunnittelua.

Malmin lentoaseman opasteet

Kuuki oli mukana toteuttamassa Helsingin Malmin lentokentän opasteita.

Kauppatorin opastuskonsepti

Kuuki oli mukana suunnittelemassa Helsingin Kauppatorin digiopastamisen konseptia sekä maastoon sijoitettavia väliaikaisia staattisia opasteita.

Ota yhteyttä

Autamme kartoittamaan projektin lähtökohdat, tarpeet ja tavoitteet tarjouksen taustatiedoksi.

Henkilöiden yhteystiedot

Jaakko Seppälä

Creative Director, Partner
+358 50 412 4065
jaakko.seppala@kuuki.fi

Jaakko Seppälä
Ota yhteyttä