LAB-ammattikorkeakoulu – koulutusyhteistyötä markkinoinnin ja markkinoinnin teknologian parissa

Kuukin ohjelmisto- ja sovelluskehityksen liiketoimintayksikkö Kuuki Technology suunnitteli ja fasilitoi Design Sprint -työpajat kolmelle LAB-ammattikorkeakoulun hankkeeseen osallistuneelle yritykselle.

Kuukilaisten osaaminen loi hedelmällisen pohjan innovatiivisten ratkaisujen kehittämiselle.

Annariina Ruokamo, LAB-ammattikorkeakoulun TKI-asiantuntija ja Puettavan muotoilun opettaja

Lähtötilanne

LAB-ammattikorkeakoulu ja Kuuki ovat vuosien varrella tehneet useaan otteeseen koulutusyhteistyötä markkinoinnin ja markkinoinnin teknologian parissa. Vuosina 2019–20 toteutettiin esimerkiksi #Digitie-hanke, jossa Kuukin asiantuntijat vetivät digitaalisen markkinoinnin aihealueista koulutuksia. #digitie-hankkeen tavoitteena on tehostaa ja kehittää päijäthämäläisten yritysten toimintaa digitaalisen markkinoinnin ja verkkoliiketoiminnan avulla.

Keväällä 2022 LAB-ammattikorkeakoulun Digital & Sustainable Fashion Showroom -hankkeessa oli tarve ammattitaitoiselle teknologia- ja digiorientoituneelle Design Sprintien vetäjälle. Hankkeeseen valittiin mukaan kolme Hämeen alueen tekstiili- ja muotialan yritystä, joiden kanssa yhteistyössä kehitettiin digitaalisia ratkaisuja liiketoiminnan vauhdittamiseksi ja tueksi.

Yhteistyö alkoi työpajoilla, joissa etsittiin digitaalisia ratkaisuja vaatealan yrityksille

Hankkeen työt aloitettiin maaliskuussa 2022. Kuukin ohjelmisto- ja sovelluskehityksen liiketoimintayksikkö Kuuki Technology suunnitteli ja fasilitoi Design Sprint -työpajat kaikille kolmelle hankkeeseen osallistuneelle yritykselle. Sprinteissä oli mukana Kuukin lisäksi asiakasyritysten avainhenkilöt ja LABin asiantuntijat.

Yhteistyöyritykset olivat unisex-vaatteita suunnitteleva ja valmistava Dusty, vastuullisuuden edelläkävijänä tunnettu muotitalo Voglia sekä Vivobarefoot-paljasjalkakenkiä maahantuova Vivokauppa.” 

Kuukin johdolla työpajoissa työstettiin ratkaisuja yritysten tarpeisiin

Design Sprint -konseptiin kuuluu, että aluksi pureudutaan yrityksen liiketoimintaan nykyisellään ja hahmotellaan tulevaisuuden tavoitetilaa. Sitten pohditaan mitä asioita tulee tapahtua, jotta tavoitteeseen päästään ja muodostetaan yhdestä asiasta ongelma ja/tai mahdollisuus, johon sprintin aikana kehitetään ratkaisu. Lopuksi ratkaisu testataan ulkopuolisella testiryhmällä.

–Yhteistyö Kuukin kanssa sujui saumattomasti. Villen kyky fasilitoida luontevasti Design Sprint -työpajat loi luottamuksen ilmapiirin, jossa yritysten liiketoiminnan solmukohtiin päästiin syventymään ja luomaan uudenlaisia uniikkeja ratkaisuja yritysten toiminnan kehittämiseksi, kuvailee Annariina Ruokamo, LAB-ammattikorkeakoulun TKI-asiantuntija ja puettavan muotoilun opettaja.

Tulokset: konkreettisia ratkaisuja digitaalisen liiketoiminnan vauhdittamiseksi

Design Sprinteissä nousseet yritysten nykyhaasteet ja piilevä mahdollisuudet jalostuivat kehityskelpoisiksi ideoiksi matkan varrella.

–Kaikissa caseissa ensimmäisen työkerran valtava määrä ongelmia ja mahdollisuuksia saatiin tiivistettyä sprintin aikana konkreettiseksi, yrityksen liiketoimintaa edistäväksi ratkaisuksi, jonka toimivuus todennettiin testiryhmällä. Ratkaisut olivat kaikissa tapauksissa osin teknologiaa, osin palvelumuotoilua ja osin liiketoiminnan prosessien kehitystä, kommentoi Kuuki Technologyn kaupallinen johtaja Ville Rantanen.

Kuuki toteutti jokaiselle hankkeen yritykselle toimivan prototyypin rakentamisen ja koodaamisen testaamista varten. Parhaaksi asiaksi koko projektissa koettiin Kuukin puolelta osallistujien sitoutuminen ja halu kehittää uutta.

LAB-ammattikorkeakoulun asiantuntijat arvostivat Kuukin monialaista asiantuntemusta aina kaupallisesta näkökulmasta teknologisiin kysymyksiin ja digitaalisuuteen.

–Kuukilaisten osaaminen loi hedelmällisen pohjan innovatiivisten ratkaisujen kehittämiselle. Suurkiitokset koko Kuukin tiimille eli Villelle, Tomille ja Teemulle loistavasti sujuneesta yhteistyöstä! kiittelee Ruokamo.

Design Sprinteissä nousseiden ratkaisuiden jalostaminen ja jalkauttaminen yrityksiin

Kuuki jatkaa yhteistyötä ja ratkaisuiden työstöä suoraan hankkeeseen osallistuneiden yritysten kanssa. Näistä lisää myöhemmin.

Ota yhteyttä

Autamme kartoittamaan projektin lähtökohdat, tarpeet ja tavoitteet tarjouksen taustatiedoksi.

Henkilöiden yhteystiedot

Ville Rantanen

Commercial Director
+358 40 546 7497
ville.rantanen@kuuki.fi

Ville Rantanen
Ota yhteyttä