Natiivimainontaa vai sisältö­markkinointia?

Markkinoinnin ammattilaiset puhuvat trendikkäästä natiivimainonnasta kuin se olisi värien tuleminen televisioon ja kuinka siihen pitäisi panostaa aivan täysillä. Mitä se natiivimainonta oikein on?

Uudet, globaalit markkinoinnin trendit muuttavat alan termistöä

Omien alojensa asiantuntijan sortuvat usein tarpeettomaan jargonian viljelyyn ja englanninkieliset termit ovat puolilausetta. Trendikkäitä  finglish-yhdistelmiä kuulee joka toisessa lauseessa. Sorrun tähän myös itsekin:

Filtteröidään ne tuotteet niillä tägeillä kategorioihin siel saitilla” = ”Suodatetaan ne tuotteet tunnisteiden avulla verkkosivuilla järjestykseen.”

Mun mielestä se koryn koko on ihan fine, jos siihen ottaa sit sen lookaliken mukaan.” = ”Kohderyhmä on varmasti riittävä, kun otetaan mukaan samankaltaisuusyleisö.

Entäs tämä natiivimainonta sitten?

Mitä natiivimainonta tarkoittaa?

Natiivimainonta (native advertising) on pääsääntöisesti verkossa tehtävää mainontaa, joka sulautuu sen alustan muotoon, muuhun sisältöön ja päätehtävään, jolla se näkyy. Tavallisesti se ilmenee mainostajan tuottamana artikkelina tai videona, joka sisältää myynnin- tai brändinedistämisviestin. Ulkoasultaan viesti vastaa sen julkaisufoorumin muotoa ja tyyliä. Sana ”natiivi” viittaa tähän sisällön yhteneväisyyteen muiden alustalla näkyvien medioiden kanssa.

Tuotesijoittelu (sulautettu markkinointi) on natiivimainonnan edeltäjä. Sulautetun markkinoinnin tekniikan sijasta tuote tai mainosviesti sisällytetään sisältöön, kun taas natiivimainonnassa tuote ja sisältö sulautuvat yhteen.

Natiivimainonta on pääsääntöisesti verkossa tehtävää mainontaa, joka sulautuu sen alustan muotoon, muuhun sisältöön ja päätehtävään, jolla se näkyy.

Mitä eroa on natiivimainonnalla ja sisältömarkkinoinnilla?

Natiivimainonnan ja sisältömarkkinoinnin ero on hiuksen hieno. Periaatteessa näiden kahden mainonnan muodon voi kiteyttää siihen, että natiivimainonnassa mainostaja maksaa mainospaikoistaan eli mediatilastaan.

Sisältömarkkinointi taas perustuu sen vastaanottajalle hyödylliseen tai muuten mielenkiintoisen sisällön tarjoamiseen, jotta parhaassa tapauksessa vuorovaikuttava suhde näiden kahden välillä saadaan ylläpidettyä. Tämän takia sisältömarkkinoinnissa sisällöntuotannolla ja sen laadulla on luonnollisesti merkittävämpi rooli.

Digitaalisen mainonnan ja markkinoinnin yhteisö  IAB Finland on koonnut yhteen kattavan oppaan natiivimainonnan toimintaperiaatteistaja pureutuu myös ruohonjuuritasolla tehokkaan natiivimainonnan tuottamiseen.

Natiivimainonta ja yleisesti mainontaa koskevat lait Suomessa

Suomessa mainontaa ja sen herrasmiesperiaatteita säädellään laissa. Esimerkiksi mainonnan tunnistettavuuden vaatimus koskee kaikkia markkinointikanavia. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että mainosviestin vastanottajalle on tehtävä selväksi, että hän katsoo tai kuulee kaupallista sisältöä.  Kilpailu- ja Kuluttajaviraston sivuilta voi lukea lisää mainonnan tunnistettavuuden periaatteista.

Mainonnan tunnistettavuuden lakisääteisyys aiheuttaa haasteen natiivimainonnan osalta. Natiivimainonnan ollessa jopa huomaamaton osa esitysalustan muuta sisältöä, voi aiheuttaa viestin vastaanottajassa hämmennystä tai jäädä vastaanottajalta kokonaan huomioimatta.

Natiivimainonnan tekeminen vaatiikin niin mainostajalta kuin mainosalustan ylläpitäjältä aivan uudenlaista vastuunottoa mainosviestien tuotannossa.

Seuraavassa blogissani pureudun natiivimainonnan tekemään muutokseen ja tämän hetken trendeihin.

Natiivimainonnan ja sisältömarkkinoinnin ollessa melko uusi ilmiö, joka vaatii perehtymistä ja monen eri viestintäkanavan hallintaa, ovat monet yritykset hankkineet kumppanin tätä varten.  Sisällöntuotanto on enenevässä määrin nykypäivän liike-elämässä ulkoistettu oman organisaation ulkopuolelle, myös me Kuukissa teemme sitä.  Kysy lisää »

Ota yhteyttä