Mitä julkaisumuotoja yrityksen kannattaa somessa hyödyntää

Mitä julkaisumuotoja ja millaista julkaisutahtia yritysten kannattaa somessa toteuttaa?

Marjo Liikonen

KIRJOITTAJA
Marjo Liikonen
Content Strategist

Edellisessä blogitekstissäni haastoin yrityksiä pohtimaan syitä sometekemisensä taustalla.

Kun tekemisen tavoitteet on kirkastettu, ja oikeat kanavat valittu kohderyhmälähtöisesti, on aika paneutua sisällöntuotannon saloihin.

Mitä halutaan kohderyhmällemme viestittää? Miten saadaan tuotua eri julkaisumuodoissa asiamme esille? Miten halutaan kohderyhmän reagoivan?

Kuvissa on helppo tarjota visuaalisia ideoita ja inspiraatiota, tarjouksia, informaatiota tai esittelyjä. Erilaisissa videojulkaisuissa pystyy nostamaan esille käyttökokemuksia, vinkkejä, opastusta ja tunnelmia, halutessaan myös reaaliaikaisesti.

Algoritmien suosimat julkaisumuodot vaativat aikaa ja panoksia

Koukuttavimmat ja algoritmien suosimat julkaisumuodot houkuttavat kokeilemaan. Algoritmit suosivat luonnollisesti julkaisumuotoja, joiden parissa käyttäjä viettää eniten aikaa. Haastavaksi sisällöntuottajalle tämän tekee se, että myös näiden julkaisumuotojen tuottaminen vie yleisimmin eniten aikaa.

Täten sosiaalisen median sisältöstrategiaa luodessa on tärkeää miettiä ja lukita myös tuottamiseen määritellyt resurssit ja ajankäyttö. Kuka, milloin ja miten materiaalin tuottaa?

Onko kuva- tai videoainestoa saatavilla tarpeeksi, käytetäänkö kuvapankkia, tarvitaanko ammattikuvaajaa, kuvankäsittelyä tai videoiden editointia? Somen ylläpito vaatii myös tiivistettyä ja luovaa tekstintuotantoa, jossa luonnollisesti ammattimaisella oikeinkirjoituksella on tärkeä tehtävänsä.

Entä miten varmistetaan interaktiivisuus yleisön kanssa tai kommenttien moderointi? Potentiaalisen asiakkaan tiedustelua ei kannata ohittaa tai palautteisiin jättää vastaamatta. Some toimii asiakaspalvelualustana siinä missä sähköposti tai muutkin palautekanavat. Julkaisuiden kommentointi myös ylläpitää ja nostaa näkyvyyttä algoritmien kannalta.

Millaiseen julkaisutahtiin ja laatuun olette valmiit sitoutumaan?

Hienoimmatkaan somesuunnitelmat eivät siis toteudu, jos tuotannollista puolta ei ole ratkaistu.

Sosiaalisen median jatkuva ylläpito ja kehitystyö on aikaa vievää, oikeaa työtä. Harvemmin kukaan pystyy työnsä ohessa tekemään suunnitelmallista  ja laadukasta sometuotantoa niin, että se aidosti vastaisi asetettuja tavoitteita ja puhuttelisi kohderyhmää

Omaa tai alaistensa työnkuvaa, ajankäyttöä ja sen arvoa kannattaa pohtia myös vaihtoehtoiskustannusten näkökulmasta. Ulkoistamalla kanavien ylläpidon asiantuntevalle kumppanille, varmistaa jatkuvan kehityksen, seurannan ja raportointiin pohjautuvat tulokset, jotka eivät jää muiden töiden jalkoihin.

Monesti myös talon ulkopuolinen markkinoinnin ammattilainen osaa tulkita tarpeita ja rakentaa sisältöjä houkuttelevammin kohderyhmän näkökulmasta kuin yrityksen sisäinen henkilö.

Säännöllisyys on avainasemassa, kun lähdetään tuottamaan sisältöjä.

Somestrategiassa määritellyt aihealueet, jonka pohjalta rakennetaan julkaisukohtainen sisältökalenteri, helpottaa ja varmistaa julkaisuiden jatkuvuuden ja toteutuksen.

Algoritmit saattavat tulkita epäaktiivisen tilin käyttämättömäksi, jolloin harvassa tehdyt julkaisut suurella todennäköisyydellä eivät lainkaan tavoita tilin seuraajia. Viimeaikaisten lähteiden mukaan esimerkiksi Facebook-tilin seuraajista vain alle 10 % näkee orgaaniset päivitykset. Tieto ei tule täysin yllätyksenä, koska sosiaalisen median kanavat kuitenkin pääsääntöisesti ovat mainosrahoitteisia medioita.

Täten orgaanisten julkaisuiden sponsorointi, kohderyhmälähtöisten kampanjoiden rakentaminen ja suunnitelmallinen aikataulutus kannattaakin sisällyttää sisältöstrategiaan ja sisältökalenteriin. Näin varmistetaan vahva tavoittavuus, aktiivinen näkyvyys ja saadaan somen täysi potentiaali hyödynnettyä.

Kannattaa myös muistaa, että laadukas ja aktiivinen sisällöntuotanto somessa vaikuttaa positiivisesti myös yrityksen hakukonenäkyvyyteen!

Tarvitsetko apua yrityksen somen kanssa?

Me Kuukissa autamme mielellämme yritystänne kasvattamaan liiketoimintaanne ammattimaisen ja strategisen sisällöntuotannon keinoin. Haluatte sitten lisätä oman henkilöstönne osaamispääomaa tai kaipaatte tunnelmaa luovaa kumppania markkinointinne avuksi, olemme palveluksessanne.

Ota yhteyttä