Suomen Työsuhdepyörä Oy

Suomen Työsuhdepyörän kuvitukset ja sarjakuvat

Sarjakuva on erinomainen tapa kiinnittää kuluttajien huomio ja sen avulla voidaan luoda viestejä, jotka erottuvat ja jäävät mieleen. Sarjakuvat tekevät brändistä lähestyttävämmän ja asiakasystävällisemmän.

Tutustu sivustoon

"Käsintehdyt kuvitukset ja sarjakuvat ovat loistava tapa tehdä yritysilmeestä kiinnostava ja helposti lähestyttävä."

Ilon kautta

Suomen Työsuhdepyörä Oy on suomalaisen työsuhdepyöräilyn tienraivaaja. Yritys perustettiin jo vuonna 2011 ja se onkin vanhin Suomessa toimiva työsuhdepyöriä tarjoava yritys. Kautta yhtiön historian sitä on ajanut eteenpäin intohimo pyöräilyyn ja asiakaskunnan hyvinvoinnin lisääminen. Kaikessa tekemisessä välittyy hyvä meininki ja ilon kautta tekeminen.

Vuonna 2021 Verohallinto hyväksyi työsuhdepyöräetuuden, jossa polkupyöräetu on ansioverovapaata työntekijälle 1200 €:oon asti vuodessa. Muutos vilkastutti alaa ja toi lisää kilpailua. Suomen Työsuhdepyörällä syntyikin ajatus yrityskuvan uudistamisesta. Toiveissa oli saada yrityksen arvoja tukeva graafinen ilme, jolla yritys myös erottuisi alati kasvavasta kilpailijoiden joukosta.

Kuvitukset erottautumistekijänä ja fiiliksen luojana

Kuvapankkikuvat ovat monesti käyttökelpoinen tapa rikastaa yrityksen viestintä- ja markkinointimateriaaleja. Taitavasti käytettynä ne voivat tukea yrityksen viestejä ja auttaa selittämään monimutkaisia konsepteja. Toisinaan niillä voi kuitenkin olla myös päinvastainen vaikutus: puhtaasti kuvapankkikuvilla kuvitettu yritysilme saattaa jäädä persoonattomaksi ja etäiseksi. Kun tuhannet yrityksen käyttävät samankaltaisia tai jopa täysin samoja kuvia, on erottautuminen massasta hankalaa.

Yhdessä Kuukin suunnittelijoiden kanssa käytyjen ideointisessioiden jälkeen Suomen Työsuhdepyörä päätti kuvittaa yritysilmettään valokuvien sijaan piirretyillä kuvituksilla. Räätälöidyt kuvitukset ovat takuuvarma erottautumistekijä, ja niiden etuna on, että ne voidaan suunnitella juuri sellaiseksi kuin halutaan. Uniikit kuvitukset tekevät brändistä kiinnostavan. Projektin edetessä ymmärrettiin nopeasti, että käsintehdyt kuvitukset ovat myös loistava tapa tukea Suomen Työsuhdepyörän määrittelemiä arvoja: LuotettavuusReilu peli ja Hyvä meininki.

”Meillä olisi paljon tärkeitä viestittäviä asioita, mutta kiinnostuksen herättäminen on nykyään vaikeaa, koska kaikille tulee tekstiä joka suunnasta. Ajatus oli, että piirroshahmojen ja sarjakuvien ansiosta saamme lukijan pysähtymään, hymyilemään ja keskittymään viestiimme. Samalla ajatus oli, että olisimme paremmin tunnistettavissa. Saman aiheen ympärillä on usean eri toimijan viestiä ja markkinointia”, Suomen Työsuhdepyörän toimitusjohtaja Magnus Liljestrand taustoittaa.

Hahmoja kaikkiin tarpeisiin

Kuvitustyön alussa määriteltiin tavoitteet: kuvitusten tulisi henkiä Suomen Työsuhdepyörän yleistä tekemisen meininkiä ja olla niin monikäyttöisiä, että niitä voidaan luoda lisää kun uusia tarpeita ilmenee. Kuvitusten avulla piti pystyä myös kertomaan tarinoita. Yhden tai muutaman pääkuvan sijaan päätettiinkin näin ollen luoda hahmogalleria, joka pitäisi sisällään markkinoinnin argumentoinnissa tarvittavat arkkityypit, kuten esimerkiksi Suomen Työsuhdepyörän edustajan, aiheeseen vasta perehtyvän työnantajan ja pyöristä innostuneen ja edusta jo nauttivan työntekijän. Alusta asti oli myös selvää, että pelkän positiivisuuden lisäksi tilaa oli annettava myös ”vastarannan kiiskille”. Hahmogallerian protagonistit tarvitsivat parikseen ehdottomasti myös antagonistin, joka mahdollistaisi huumorin tuomisen kuvituksiin.

Kuukista kuvittajaksi projektiin valikoitui Jaakko Seppälä. ”Pidin alusta asti tärkeänä, että Suomen Työsuhdepyörä saa juuri sellaiset kuvitukset kuin he halusivat, ja olin valmis iteroimaan niitä niin kauan kunnes molemmat osapuolet olisivat tyytyväisiä kuviin. Molempien osapuolten onneksi yhteinen sävel löytyi kuitenkin hyvin nopeasti, ja käytännössä ensimmäisten luonnosten jälkeen päästiinkin jo toteuttamaan lopullisia, julkaisuvalmiita kuvia.”

Hahmojen luomisprosessi eteni heti alusta asti todella hyvin!

Magnus Liljestrand on samaa mieltä projektin etenemisestä. ”Hahmojen luomisprosessi eteni heti alusta asti todella hyvin! Esitin ajatuksen sarjakuvista Kuukille, joka otti saman tien kopin, ja hetken päästä meillä oli ensimmäinen tapaaminen. Pääsimme heti täydelliseen yhteisymmärrykseen toteutuksen tahtotilasta ja ensimmäisellä tapaamisella ajatukset lähtivät jo lentämään. Jo ensimmäiset Jaakolta tulleet ajatukset sekä ehdotukset työsuhdepyöräperheen hahmoista ja sarjakuvista osuivat meille täydellisesti!”

Kuvitusten tyyli on leikkisä ja sarjakuvamainen. Hahmot ovat ilmeikkäitä ja piirrostyyli on pyritty pitämään rentona. Oli tärkeää, että hahmot on suunniteltu niin, että ne pystyvät välittämään ilmeillään monenlaisia tunteita aina innostuksesta epätoivoon saakka. Myös hahmojen mittasuhteissa mietittiin niiden käyttötarkoitusta – liian epärealistiset vartalon mittasuhteet olisivat hankaloittaneet hahmojen käyttämistä polkupyöräilykohtauksissa. Värityksissä otettiin huomioon Suomen Työsuhdepyörän brändivärit ja kokonaisuudessaan väripaletti pyrittiin pitämään hillittynä. Teknisesti kuvitukset on toteutettu iPadin Procreate-ohjelmistolla ja viimeistely Adobe Photoshopissa.

Tarinankerronnalla lisää tunnetta ja sitoutumista

Yksittäisten hahmojen ja kuvitusten lisäksi Suomen Työsuhdepyörän toiveena oli kertoa kuvilla myös tarinoita. Tehokas tarinankerronta, jossa faktoja yhdistetään narratiiviin, lisää brändin ja yleisön välistä sitoutumista. Sarjakuva on formaattina erinomainen tapa saavuttaa tämä tavoite – se auttaa kiinnittämään kuluttajien huomion ja sen avulla voidaan luoda viestejä, jotka erottuvat ja jäävät mieleen. Sarjakuva nähtiin mahdollisuutena välttää ”myyntipuhemaisuutta” ja tuoda yrityksen takana olevat arvot ja ihmiset lähemmäs kuluttajaa. Sarjakuvat tekevät brändistä lähestyttävämmän ja asiakasystävällisemmän.

Kuuki loi ja käsikirjoitti Suomen Työsuhdepyörälle strippisarjan, jonka jokaisessa osassa kerrotaan palvelun ominaisuuksista huumorin keinoin. Sarjan tavoitteena on paitsi luoda kuvaa Suomen Työsuhdepyörästä osaavana, kokeneena ja palvelualttiina toimijana, myös kertoa yleisemmin pyöräilyn ja liikkuvan elämäntavan iloista. Vastuullisuus ja hyvinvointi ovat aina olleet Suomen Työsuhdepyörälle tärkeitä toimintaa ohjaavia arvoja.

Sarjakuvat toimivat ingressinomaisina nostoina verkkosivuilla ja rentoina huomionherättäjinä somepostauksissa ja verkkomainonnassa. Niitä on helppo tuoda mukaan myös yrityksen muuhun materiaaliin, kuten presentaatioihin tai esitteisiin.

Liljestrand näkee Suomen Työsuhdepyörän hahmojen ja tarinoiden elävän vielä pitkään. ”Työsuhdepyöräperheen hahmojen synnyttäminen ja asioiden viestittäminen hahmojen sekä sarjakuvien kautta on ollut oikeasti yksi viime aikojen hauskimmista ”työprojekteista”. Odotan innolla, miten hahmoja ja sarjakuvia syntyy lisää. Tämä matka on vasta alussa!”

Persoonallista markkinointia

”On ollut mahtavaa nähdä, miten työsuhdepyöräläiset innostuivat kuvitusprojektista”, Seppälä kertoo. Huumori on vaikea laji ja vaatii heittäytymistä molemmilta osapuolilta luoda persoonallista markkinointia, joka erottuu kilpailijoiden tekemisestä. Kuukin vahva kokemus sarjakuvien tekemisestä olikin avainasemassa projektin sujuvassa etenemisessä.

”Kun lähdetään tekemään jatkuvaa strippisarjakuvaa, pitää olla varmuus siitä, että ideoita riittää myös ensimmäisten kolmen stripin jälkeen.” Suomen Työsuhdepyörän ja Kuukin tekijöiden suhteen pelkoa lennokkaiden ideoiden loppumisesta ei ole.

Ota yhteyttä

Autamme kartoittamaan projektin lähtökohdat, tarpeet ja tavoitteet tarjouksen taustatiedoksi.

Henkilöiden yhteystiedot

Jaakko Seppälä

Creative Director, Partner
+358 50 412 4065
jaakko.seppala@kuuki.fi

Jaakko Seppälä
Ota yhteyttä