Hahmo- ja strategiakuvitusta Omaishoitajaliitolle

Kuuki loi kuvitukset Omaishoitajaliitolle niin ilmentämään omaishoitajien kirjavaa joukkoa kuin tukemaan liiton arvo- ja strategiaviestintää.

"Hahmojen ja muiden kuvitusten luominen Omaishoitajaliitolle oli loistava tilaisuus ammentaa omasta harrastuneisuudestani."

Tutustu sivustoon

Omaishoitajaliitto

Kuvitus Omaishoitajaliiton viestintää rikastamaan

Omaishoitajaliiton kuvitustarpeita tukemaan Kuuki toteutti liudan erilaisia hahmoja, sekä liiton strategiakuvituksen strategian eri osa-alueita ja Omaishoitajaliiton arvoja ilmentämään. Kuuki ideoi ja konseptoi kuvitukset asiakkaan toiveiden mukaan, loi luonnosten ja kommenttien perusteella visuaalisesti yhtenäiset hahmot ja kuvitukset sekä toimitti asiakkaalle niistä niin digitaalisilla alustoilla kuin printtimediassa toimivat aineistot.

Piirroshahmot ilmentämässä omaishoitajien arkea

Omaishoitajaliitto kaipasi kuvitukseensa hahmoja edustamaan omaishoitajia. Hahmot haluttiin kuvata viettämässä vapaa-aikaa ja osallistumassa esimerkiksi erilaisiin aktiviteetteihin. Toiveena oli lisäksi, että hahmot edustaisivat Omaishoitajaliiton jäsenistön kaltaisesti monenlaisia ja erilaisista taustoista tulevia ihmisryhmiä.

Suunnitteluvaiheessa pohdittiin ja listattiin erilaisia kuvituksissa kuvattavia aktiviteettejä. Osasta näistä tehtiin nopeat luonnokset, joista asiakas sai valikoida mieleisimmät. Asiakas antoi luonnoksista palautetta ja ehdotti myös uusia ideoita kuvituksen aiheiksi. Luonnoksista jatkotyöstöön valittiin kymmenen erilaista, joista tehtiin tarkemmat ja yksityiskohtaisemmat versiot. Näitä versioita hiottiin ja muokattiin tarpeen mukaan, kunnes tuloksena oli tarkat luonnokset, joista oli helppo edetä viivapiirrosten tekoon.

Viivapiirrokset ovat siistittyjä ”mustaa valkoisella” kuvituksia, joiden tarkoituksena oli näyttää hahmon kaikki elementit ja kokonaisuus selkeästi. Viivapiirrosten jälkeen hahmoihin ei tulisi enää uusia yksityiskohtia tai muita isoja muutoksia. Seuraavaksi oli aika värittää kuvitukset. Kuvituksin valikoitui rajallinen määrä värejä, jotka toistuivat eri hahmojen välillä ja näin hahmot pysyivät visuaalisesti yhtenäisenä kokonaisuutena.

Lopputuloksena Omaishoitajaliitto sai käyttöönsä kymmenen erillistä digitaalista hahmokuvitusta, joita voi hyödyntää niin printti- kuin verkkomateriaaleissakin.

 

Omaishoitajaliiton strategiakuvitus

Kuvitus strategia- ja arvotyön tukena

Strategiaviestintää tukemaan Omaishoitajaliitto tarvitsi kolme erilaista kuvitusta, jotka edustaisivat Omaishoitajien arvoja: vaikutamme yhteiskuntaan, vaalimme yksilöä ja vahvistamme yhteisöä.

Strategiakuvitustyö aloitettiin käymällä yhdessä asiakkaan kanssa läpi liiton strategiaa ja arvoja, joita kuvituksessa haluttiin tuoda esille. Arvoissa korostuivat Omaishoitajien vaikutus yksilö-, yhteisö- ja yhteiskuntatasolla. Keskiöön haluttiin myös jonkinlainen elementti yhdistämään kaikki osat ja kuvaamaan hyvän elämän mahdollistamista läheis- ja omaishoitajille. Hahmokuvitusten tavoin myös strategiakuvitukseen haluttiin omaishoitajia edustavia hahmoja. Hahmoista haluttiin tyylillisesti samankaltaisia aiempien kuvitusten kanssa, mutta tällä kertaa kuvitukseen haluttiin lisätä myös tekstielementtejä Omaishoitajaliiton strategia-arvoja mukaillen.

Aluksi kasattiin nopeita luonnoksia, jotka ilmensivät eri tavoin strategian kolmea tasoa. Luonnoksista valittiin muutama toimivin idea, joista tuotettiin vielä tarkemmat luonnokset, jotka menivät asiakkaalle valittavaksi ja kommentoitavaksi. Valittu luonnos päätyi vielä hiottavaksi saatujen asiakkaalta saatujen pohjalta, ja hyväksynnän jälkeen kuvitukset jatkoivat jälleen viivapiirrosvaiheeseen ja siitä edelleen väritykseen. Väreihin haettiin rajattua palettia ja mukaan otettiin myös Omaishoitajaliiton brändimäärittelyn mukaisia värisävyjä.

Lopputuloksena oli digitaalisesti tehty kolmiosainen kuvituskokonaisuus Omaishoitajaliiton strategia-arvoilla, keskitettynä saman teeman ympärille.

Ota yhteyttä

Jaakko Seppälä

Creative Director, Partner
+358 50 412 4065
jaakko.seppala@kuuki.fi

Visuaalisen suunnittelun ja tuotannon asiantuntija. Pitkän mainostoimistouran aikana Jaakko on toteuttanut kaikkea yritysilmeistä brändin jalkauttamisiin ja opastuskonsepteista kuvituksiin, samalla oppien, että tässä työssä ei pärjää pelkällä piirustustaidolla. Suunnittelijan työ voi alkaa vasta kun asiakkaan tarve on ymmärretty, ja niin hauskaa kuin työn luova puoli onkin, yhtä tärkeitä ovat tarkkuus, organisointikyky ja aikatauluissa pysyminen.

Ota yhteyttä