Kuuki on yksi Suomen parhaista työpaikoista

Meille on myönnetty Great Place To Work -sertifiointi, joka on osoitus hyvän työpaikan rakentamisesta ja erinomaisesta työntekijäkokemuksesta.

Kuuki osallistui ensimmäistä kertaa Great Place To Work -tutkimukseen. Tulokset olivat todella hyvät ja Kuuki sai Great Place to Work -sertifioinnin™. Great Place To Work™ -tutkimuksessa (GPTW) kartoitetaan työntekijöiden näkemyksiä työpaikastaan sekä työnantajan johtamiskäytäntöjä ja toimintatapoja.

Kuukista tehdyn kyselyn vastausten johtotähdeksi nousi henkilöstön kokonaisvaltainen mielikuva Kuukista:

100 % kyselyyn vastanneista kuukilaisista on sitä mieltä, että kokonaisuudessaan Kuuki on hyvä työpaikka.

Perspektiiviä tuloksen erinomaisuuteen saa Suomen parhaimpien pienten työpaikkojen benchmark-vertailukeskiarvosta, joka on 97 %.

100 % Great Place To Work -kyselyyn vastanneista kuukilaisista on sitä mieltä, että kokonaisuudessaan Kuuki on hyvä työpaikka.

Kuukissa on aina ollut hyvä tiimihenki ja tiivis työyhteisö. Meillä työnantajan näkökulmasta on myös aktiivinen halu kehittää työyhteisöä ja -kulttuuria niin, että meillä viihdytään. Etätyöaika on tuonut omat haasteensa työarkeen ja halusimme toteuttaa Trust Index © -henkilöstötutkimuksen, jotta mahdolliset kehityskohdat nousivat varmasti esiin. Kyselyn avulla saimme tiedon siitä, mitkä asiat meillä ovat hyvin ja minkä parissa meillä on tekemistä.

– Ulla Ristkari-Ryynänen, CMO, Founding Partner ja Kuukin HR-vastaava

Alkuvuonna 2022 tehty tutkimus mahdollisti pääsyn myös Suomen Parhaat Työpaikat -listaukseen, jos yrityksen saama tulos oli tarpeeksi hyvä.

Kuuki on yksi Suomen parhaista työpaikoista

Kuuki on yksi Suomen parhaista työpaikoista vuonna 2022! Kuuki pääsi sijalle 14. pienten organisaatioiden kategoriassa. Great Place to Work Finland tutkii vuosittain tuhansien suomalaisten organisaatioiden työntekijäkokemuksia ja työkulttuuria.

Kuuki työllistää lähes 30 oman alansa ammattilaista Lahdessa ja Helsingissä. Tarjoamme B2B-puolelle monipuolisesti palveluita mainontaan ja markkinointiin, visuaalisiin toteutuksiin sekä ohjelmistokehitykseen.

Mikä tekee Kuukista yhden Suomen parhaista työpaikoista?

Kuukissa saa olla oma itsensä, kehittää osaamistaan ja pääsee työskentelemään Suomen huippubrändien parissa.

Kyselytutkimus vahvisti mutu-kokemusta ja Kuukin vahvuudet työpaikkana ovat henkilöstön mielestä erityisesti henkilöstön tasa-arvoisessa kohtelussa, työyhteisön yhteishengessä ja tiimityöskentelyssä.

Lisäksi kuukilaiset arvostavat, että yritys tukee yksilöiden oman osaamisen kehittämistä, yrityksen johto toimii suoraselkäisesti ja yrityksen arvojen mukaan sekä kollegiaalinen toisen arvostaminen ja yrityksen puolelta palkitseminen on hyvällä tasolla.

Ihmiset ovat kaiken menestyksemme keskiössä, mukavan työyhteisön ja hyvän fiiliksen ytimessä.

Ota yhteyttä