Varkka oy – Helsingin Sanomien etusivun mainos

Varkka oy on kiinteistöjen kiertotalouden edelläkävijä, jolle Kuuki toteutti Hesarin etusivun mainoksen ideoinnista loppusilauksiin asti.

Varkka oy on kiinteistöjen kiertotalouden edelläkävijä, joka suunnittelee, rakentaa ja rakennuttaa kiinteistöjä siten, että yhden sijaan niillä on useampi käyttötarkoitus elinkaaren eri vaiheissa. Alun perin esimerkiksi päiväkodiksi rakennettu kiinteistö saattaa tulevaisuudessa muuntua vaikka hoivakodiksi.

Kuuki ja Varkka ovat aiemmin tehneet yhteistyötä muun muassa verkkosivutoteutuksen merkeissä. Helsingin Sanomien etusivun mainos on usein markkinointipäättäjien mielikuvissa vain isoimmille yrityksille varattu mainospaikka, mutta keväällä 2023 rakennusyrityksen perustajan ja toimitusjohtajan Joni Varkan sekä Kuukin keskusteluissa virisi ajatus Hesarin etusivun mainoksesta ja sitä tukevasta videosisällöstä. Kesän etusivupaikkaan päätettiin tarttua, ja se toteutettiin ripeässä aikataulussa ideoinnista loppusilauksiin asti.

Videosisällöstä buustia etusivun mainokselle

– Varkan toiminnassa tulevaisuus ja yhteiskunnan rakentaminen tuleville sukupolville ovat kaiken keskiössä, kertoo Varkka.

Lisäksi yrityksen tapa rakentaa poikkeaa perinteisestä ja totutusta mallista, joten tämä kiinteistöjen kiertotalousajattelu haluttiin myös tuoda mainoksessa esille. Näistä kulmakivistä saatiin idea etusivun mainokseen: siinä kiinteistöjen kiertotalouden näkökulma haluttiin viestiä konkreettisesti ja mainoksen lapsi taas edustaa tulevia sukupolvia. Helsingin Sanomien etusivun digimainoksesta klikit ohjattiin yrityksen etusivulle, jonne nostettiin myös video, jossa toimitusjohtaja kertoo omin sanoin yrityksen idean.

– Yhteisissä palavereissa Jonin puhujanlahjat kävivät ilmi. Koska yksi Hesarin etusivu ei vielä rakenna brändiä, saimme idean, että Jonista kuvattaisiin video, jossa hän esittelee Varkan ainutlaatuista toimintatapaa rakennusalalla. Videosisällöt myös pidentävät sivustovierailujen kestoa ja parhaimmillaan parantavat sivustokävijän kokemusta kaikkinensa. YouTube-tili ja -video on myös tapa listata yritys myös maailman toiseksi käytetyimpään hakukoneeseen, YouTubeen, kertoo Eeva Ristkari, Kuukin Content & Marketing Lead videosisällön hyödyistä.

Lisääntynyttä liikennettä ja pitkän aikavälin vaikutuksia

Etusivukampanja houkutteli kävijöitä sivuille: vierailujen määrä kasvoi yli tuhannella prosentilla ja videokin on kerännyt katselukertoja yli 400 kappaletta. Helsingin Sanomien seurannan mukaan etusivu herätti kiinnostusta korostetusti 45–54-vuotiaiden, yhteiskunnallisista asioista kiinnostuneiden sekä miesten keskuudessa. Näistä ryhmistä löytynee myös Varkan ydinkohderyhmän edustajia, rakennusalan päättäjiä.

Rakennusalan kaltaisessa yritystoiminnassa yksittäinen etusivun mainoksen printti- ja digiversiot eivät suoraan näy kassavirrassa samalla tavalla kuin vähittäiskauppaketjun mainos viikon tarjouksista. Kuitenkin, kun rakennusala parhaillaan kamppailee taantuman kourissa, ajattelee Varkka kaukaa viisaasti, että näkyvyys tulee maksamaan itsensä takaisin tulevaisuudessa tavalla tai toisella. Osaltaan kesän mainospaikka on rakentamassa pitkän aikavälin näkyvyyttä ja maalaa mielikuvaa Varkasta vastuullisena tulevaisuuden rakennustoimijana.

Ota yhteyttä

Autamme kartoittamaan projektin lähtökohdat, tarpeet ja tavoitteet tarjouksen taustatiedoksi. Vastaamme sinulle viimeistään seuraavana arkipäivänä.

Ota yhteyttä