Kuuki liittyi Helsingin ja Lahden kauppakamareihin

Kuuki liittyi keväällä kahden kauppakamarin, Helsingin ja Hämeen, jäseneksi. Jäsenyys kahdessa kauppakamarissa avaa yritykselle verkostoitumisen kentät sekä Helsingin seudulla että Hämeessä.

Kuukin palveluissa yhdistyvät markkinointi, visuaalisuus ja teknologia. Kuukin markkinointijohtaja ja yksi perustajista Ulla Ristkari-Ryynänen toteaa, että markkinoinnin saralla tapahtuu koko ajan ja maailman tilanne vaikuttaa myös asiakkaiden liiketoimintaan monin eri tavoin. 

”Pk-yrityksissä teknologian tarve kasvaa ja markkinoinnin kokonaisvaltaisuudella on tänä päivänä tärkeä merkitys yritystoiminnassa”, Ristkari-Ryynänen sanoo.

”Kauppakamarien verkostojen kautta voimme paremmin tavoittaa uusia yhteistyökumppaneita ja ojentaa auttavaa kättä pk-yritysten liiketoiminnan kehityshaasteisiin – oli kyse sitten kohderyhmien tavoittamisesta tai teknologian valjastamisesta osaksi bisneksen kasvutavoitteita.”

Hänen mukaansa teknologiaa usein mystifioidaan, eikä puhuta asioista tarpeeksi irrallaan tekniikasta. ”Haluamme olla ymmärrettäviä kaikilla liiketoimintamme osa-alueilla olipa kyse sitten mainoskampanjasta, sovelluskehityksestä tai 3D-animoinnista”, hän korostaa.

Kahden kauppakamarin jäsenenä vahvemmat verkostot

Nyt, kun maailma taas pikkuhiljaa aukeaa, niin kuukilaisia kiinnostavat erilaiset Helsingin seudun kauppakamarin ja Hämeen kauppakamarin verkostoitumistapahtumat. ”Olemme mielellämme mukana myös koulutustoiminnassa ja järjestämässä markkinointiaiheisia tai muuhun liiketoiminnan kehitykseen liittyviä tietoiskutilaisuuksia kauppakamarin jäsenille”, kertoo Ristkari-Ryynänen.

”Nykyään sijainnin merkitys on pienentynyt, kun sekä etätyö että -palaverit ovat arkipäivää, joten on pelkästään luontevaa verkostoitua mahdollisimman laajasti – myös maantieteellisesti. Kuukin eri yksiköt toimivat kahdessa kaupungissa, Lahdessa ja Helsingissä, joten myös sen takia on tärkeää olla aktiivinen molempien kotikaupunkien liiketoimintaympäristöjen kehittämisessä.”

Hän jatkaa, että brutaali rehellisyys vaikuttaa vahvana Kuukin arvoissa. ”Kerromme asiakkaalle suoraan, jos jokin ratkaisu ei mielestämme kannata. Se läpileikkaa keskinäisen toimintamme lisäksi kaiken tekemisemme asiakkaiden kanssa”, Ristkari-Ryynänen korostaa. ”Myös viestinnässä voi olla rehellinen olematta töykeä. Pyrimme olemaan aitoja yhteistyökumppaneita ei vain ostettua palvelua. Meidän mottomme onkin, että jos asiakkaamme menestyvät myös me menestymme.”


Juttu referoitu Kuukin jäsentarinoista Helsingin ja Hämeen kauppakamarin sivuilta:

Ota yhteyttä