Kuustek

Toteutuksessa tehtiin asiakkaalle töiden resursointikalenteri.

Toteutuksessa tehtiin asiakkaalle töiden resursointikalenteri. Resursointikalenteri toimii projektinhallinnan ja -johtamisen työkaluna, jolla asiakas saa työresurssinäkymän työntekijöittäin, työmaittain ja työmaaohjeittain.

Käytetyt teknologiat

node, vue, mysql

Ota yhteyttä