Kuustek

Toteutuksessa tehtiin asiakkaalle töiden resursointikalenteri.

Kuustek on liike- ja toimitilojen suunnitteluun ja urakointiin erikoistunut rakennusliike. Yrityksellä oli tarve kalenterille, jonka avulla voitaisiin resursoida tehokkaasti työvoimaa.

Heidän tarpeisiinsa luotu resursointikalenteri toimii nyt projektijohtamisen ja -hallinnan työkaluna. Sen avulla käyttäjä pystyy tarkastelemaan käytössä olevia resursseja työntekijöittäin, työmaittain tai työmaaohjeittain. Kukin työntekijä pystyy myös kirjautumalla tarkastelemaan, mitä töitä hänelle on resursoitu minäkin ajankohtana. Resursointisovelluksen avulla pystytään varmistamaan, että kaikki työntekijät ovat oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Kuustek on ollut erityisen tyytyväinen sovelluksen selkeään ulkoasuun ja helppokäyttöisyyteen.

Ota yhteyttä

Autamme kartoittamaan projektin lähtökohdat, tarpeet ja tavoitteet tarjouksen taustatiedoksi.

Henkilöiden yhteystiedot

Teemu Parkkinen

Chief Technology Officer
+358 440 783 783
teemu.parkkinen@kuuki.fi

Teemu Parkkinen

Ville Rantanen

Commercial Director
+358 40 546 7497
ville.rantanen@kuuki.fi

Ville Rantanen
Ota yhteyttä