Kärkimedia – Tiivis tekeminen on tuottanut tuloksia 

”Joskus tuntuu, kuin Eeva olisi meillä töissä.”

Kati Melart, Kärkimedia

”Joskus tuntuu, kuin Eeva olisi meillä töissä”

Kati Mélart, brändijohtaja

Tutustu sivustoon

Kärkimedia on Suomen suurin mainosmedia, joka jättää kattavuudessa taakseen TV:n sekä yksittäiset mediatalot. Vuonna 1995 perustettu, suurimpien sanomalehtien omistama myynti- ja markkinointitoimisto pitää huolen siitä, että mainonta on ajan hermolla ja mainostajan ääni tulee taatusti kuuluviin. Viikoittain Kärkimedian kautta tavoitetaankin 31 sanomalehden alustoilla noin 3,7 miljoonaa suomalaista.

Yhteistyö alkoi jo ennen Kuukia

Jo ennen Kuukia, tulevat perustajajäsenet Timo Puolakka, Tomi Kaitarinne ja Ulla Ristkari-Ryynänen tekivät tiivistä yhteistyötä Kärkimedian brändijohtaja Kati Mélartin kanssa. Ison myyntiorganisaation asiakkuudenhallintajärjestelmässä on Tomilla näppinsä pelissä ja uutiskirjeiden taitossa Kärkimedia luotti jo alkuaikoina Timon kädenjälkeen.

Kun Kuuki perustettiin vuonna 2017, oli selvää, että yhteistyö jatkuu samojen ihmisten, mutta uuden liiketoiminnan kanssa.

– Teemme lopulta ihmisten kanssa töitä, emme määrättyjen kumppaniyritysten. Timoon ja Tomiin oli syntynyt vahva luottamussuhde ja sitä halusimme vaalia. Seurasimme meille tuttuja asiantuntijoita ja siitä kumppanuus on syventynyt vuosien varrella, Mélart avaa yhteistyön taustoja.

Kuuki teki sosiaalisen median analyysin ja sisältöstrategian sekä laittoi verkkosivut kuntoon

Vaikka yhteistyö oli jo aloitettu, Kärkimedian ja Kuukin jatkuva kumppanuus sai alkunsa sosiaalisen median analyysilla. Tällä kartoitettiin mahdollisuuksia kehittää Kärkimedian näkyvyyttä eri kanavissa. Someanalyysin pohjalta tuotettiin perusteellinen strategia sisällöntuotannolle ja kampanjoille. Somesisältöjen ohella ensimmäinen suurempi yhteistyöprojekti Kuukin toteuttamana oli Kärkimedian verkkosivuston uudistaminen. Sanomalehtimainontaan profiloituneen Kärkimedian oli korkea aika suunnata tekemistään digikanaviin, jolloin myös verkkosivuilla piti tehdä harppaus nykyaikaan. Verkkosivujen täysremontin jälkeen Kuuki on ottanut ohjat Kärkimedian verkkosivuston jatkuvasta kehittämisestä ja toinenkin isompi rakennemuutos verkkosivustoon tehtiin syksyllä 2021.

Hedelmällisimmät kumppanuudet kehittyvät vuosien yhteistyöstä, kun molemmin puolin opitaan toistemme liiketoiminnasta. Yhteistyön syventyessä on Kuukilla Kärkimedian asiakastiimi kasvanut eri osa-alueilla – verkkokehittäjistä digi- ja somemainonnan asiantuntijoihin. Päivittäin Kärkimedian kautta tavoitetaan peräti 2,8 miljoonaa kuluttajaa. Vaikka perinteisten sanomalehtien levikki menee vielä hitusen digitaalisten kanavien edelle, digikanavat nostavat jatkuvasti päätään ja tavoittavat jo 1,6 miljoonaa suomalaista päivässä. Yhä kasvavan medianäkyvyyden lisäksi Kärkimedia kehittää Kuukin kanssa erottuvia sisältöjä omiin sosiaalisen median kanaviin.

Tiivis tekeminen tuottanut tuloksia – ”Joskus tuntuu, kuin Eeva olisi meillä töissä”

Tänä päivänä Kärkimedia näkyy entistä vahvemmin sosiaalisen median kanavissa. Orgaanisen näkyvyyden lisäksi Kärkimedian mainospalveluita pystytään kohdentamaan entistä tehokkaammin halutuille kohderyhmille maksetun digimarkkinoinnin keinoin. Kärkimedian ongelma tavoitteellisen sosiaalisen median sisällöntuotannossa on monelle yritykselle tuttu, aika ei riitä systemaattiselle kehitystyölle, mitä parhaiden markkinoinnin tulosten saavuttaminen vaatii.

– Voin luottaa siihen mitä Kuukilla tehdään ja parasta on, kun ammattilaiset saavat kiinni visoistani jo puolesta sanasta. Siinä näkyy konkreettisimmillaan tiivis yhteistyömme. Usein myös tuntuu siltä, kuin Eeva olisi Kärkimedialla töissä, Mélart kuvailee yhteistyön sujuvuutta.

Vuosien varrella Kuukin asiakastiimi on kokeillut rohkeasti erilaisia markkinoinnin toimenpiteitä Kärkimedian liiketoiminnan kehittämiseksi. Syvää yhteistyötä kuvastaa myös kuukilaisten löytyminen Kärkimedian juhlien kutsuvieraslistalta.

Esimerkki yhteistyöstä – Case: Elintarviketutkimus

Pelkkien mainosnäyttöjen lisäksi Kärkimedialla analysoidaan monipuolisesti asiakkaiden ostokäyttäytymistä ja markkinoinnin onnistumista.

– Kärkimedialla mainoskampanjoiden kehittämistä tehdään hyvin systemaattisesti ja olemme huomanneet aktiivisen optimoinnin tehostavan mainonnan tuloksia. Hyvä esimerkki lähimenneisyydestä on tuottamamme elintarviketutkimus, jonka tuloksista pyöräytimme markkinointikampanjan Kuukin kanssa, Mélart katsoo taustapeiliin.

Kärkimedia tutkii sanomalehtimainonnan lisäksi sanomalehden lukijoiden käyttäytymistä. Elintarviketutkimuksessa tutkittiin sanomalehtimedian lukijoiden parissa muun muassa ruoanlaittoon, ruokakaupassa asiointiin, rahankäyttöön ja elintarvikkeiden valintaan liittyviä tottumuksia, asenteita valintakriteerejä sekä elintarvikemainonnan seuraamista ja sen vaikutusta ostopäätöksiin.

Ladattavana PDF:nä Kärkimedian sivuilla olevaa tutkimusta markkinoitiin Kärkimedian omissa kanavissa. Lisäksi tutkimustuloksille laadittiin tehokas kampanja LinkedIniin ja Facebookiin ruoka sekä juoma- ja elintarvikealan markkinointipäättäjille. Molemmissa kanavissa sekä klikkausprosentti että konversioprosentti olivat kirkkaasti keskiarvojen yläpuolella.

Yhteistyötä kehitetään mediamaiseman murroksessa

”Vierivä kivi ei sammaloidu”, sanotaan ja mediamaisema – jos mikä – muuttuu vääjäämättä. Se mitä markkinointitoimenpiteitä teemme tänään, voi olla vuoden kuluttua hyödytöntä. Tästä syystä Kuukin sekä Kärkimedian on pysyttävä valppaina muutoksen edellä.

Myös kanavat, joissa sisältöjä kulutetaan, muuttuvat tai muuttavat muotoaan. Vaikka vuosia on puhuttua sanomalehden sekä radion kuolemasta, eivät nämä ennustukset ole käyneet toteen. Painetulla lehdellä tavoitetaan Kärkimedian sanomalehdissä nimittäin 2 miljoonaa suomalaista päivässä. Samalla kuitenkin digitaalisten markkinointikanavien merkitys kasvaa kovaa vauhtia ja näissä medioissa kuukilaiset ovat omimmillaan.

Kuukissa on parhaillaan käsillä projekti, jossa Kärkimedian palveluja viedään entistä enemmän digitaalisiin kanaviin. Tekninen kehitys ja markkinointi kulkevat käsi kädessä, ja mukaan yhteistyöhön on otettu myös teknologisia ratkaisuja tuottava Kuuki Tech. Laajenevan yhteistyön tavoitteena on, että syksyllä Kärkimedian asiakkaat saavat entistä parempaa palvelua verkossa.

– Käymme Eevan, Timon ja Tomin kanssa jatkuvaa keskustelua siitä, mikä on Kärkimedian markkinoinnin suunta ja painopisteet tulevaisuudessa. Tiivistän asian niin, että Kuuki on meille luottokumppani, jonka kanssa yhteistyö ei vain jatku vaan kehittyy edelleen. Arvostan ammattilaisten rempseää otetta ja pientä pilkettä silmäkulmassa. Kuka tietää, miten ja millä tavoin Kärkimedia Kuukin avustuksella vielä tulevaisuudessa näkyy, Mélart päättää.

Ota yhteyttä

Autamme kartoittamaan projektin lähtökohdat, tarpeet ja tavoitteet tarjouksen taustatiedoksi. Vastaamme sinulle viimeistään seuraavana arkipäivänä.

Ota yhteyttä