Hemmakoti

HemmaKoti on Suomen ensimmäinen verkkopalvelu, joka yhdistää palveluntuottajat ja kotitaloudet helppokäyttöisessä verkkopalvelussa. Kodinpalveluiden tilaaminen ei ole koskaan aiemmin ollut näin helppoa!

Missiona kevyempi arki

HemmaKoti on palvelu sekä arjessaan apua tarvitseville että palveluntarjoajille.

HemmaKodin missio on tuottaa kevyempää arkea. Valikoimassa on yli 30 valmista palvelukategoriaa.

Kategorioiden avulla palveluntuottajien oman osaamisen tunnistaminen on helppoa palveluntuottajille ja palvelun tilaajat saavat nopeasti käsityksen, mitä palveluja on tarjolla.

Palveluja on tarjolla aina ikkunanpesusta ruoanvalmistukseen ja maalaustöihin, hoivapalvelut eivät kuulu HemmaKodin palveluvalikoimaan.

Lähtökohdat

Kipinä HemmaKodille syntyi toistuvasta arjen ongelmasta: Kotiin oli vaikeaa löytää tekijöitä pieniin kodin remontteihin ja töihin. Pikkujutut eivät isoja yrityksiä kiinnosta tai ovat kalliita, eikä kaikkiin palveluihin erikoistuneita yrityksiä edes ole. Toisaalta somekanavissa on yksittäisiä omaa työtään tarjoavia mikroyrittäjiä – mökkitalkkareita, lumityöntekijöitä ja ikkunanpesijöitä, mutta näiden löytäminen on vaikeaa ja luotettavuuden arvioiminen mahdotonta. Samoin palkanmaksuun ja verotukseen liittyvät asiat vaativat perehtymistä sekä työn tarjoajalta että tilaajalta. Ongelma haluttiin ratkaista: yhdistää palveluntuottajat apua kaipaaviin kotitalouksiin ja helpottaa arkea. Tästä alkoi verkkopalvelun työstäminen.

Strategia & luova idea

Lähtökohtana palvelun kehittämiselle oli, että jos osaat woltata illallisen, osaat käyttää HemmaKotia!

Helppokäyttöisyyden lisäksi palvelusta löytyy monipuoliset toiminnot sekä palveluntuottajalle että tilaajalle, jotta kaikki onnistuu yhdellä vierailulla ja samasta paikasta. Alusta myös varmistaa palveluntuottajan luotettavuuden ja hoitaa rahaliikenteen tilaajalta työn tekijälle, jotta kaikki on helppoa ja turvallista molemmille osapuolille. Lisäksi palvelussa on runsaasti ohjeita ja taustatietoa, kuten opas palveluntuottajille hinnoittelusta ja verotuksesta alkaen.

Koska alusta tarjoaa mahdollisuuden sekä ostaa että myydä palveluita, ollaan muna vai kana -ilmiön edessä. Strategiana oli aluksi tehdä mahdollisimman houkutteleva ja helppo tapa liittyä palveluntuottajaksi, jotta alustalle saataisiin tarjontaa.

Tätä varten luotiin erillinen laskeutumissivu ja käyttäjäpolku konversion maksimoimiseksi. Jotta kysyntä ja tarjonta saadaan kohtaamaan, on palvelua avattu kaupunki kerrallaan, lähtien pääkaupunkiseudulta ja ympäryskunnista.

On tietoinen valinta kantaa vastuu oman liiketoimintansa kokonaisuudesta laajemmin kuin esimerkiksi nykylainsäädäntö edellyttää. HemmaKoti esimerkiksi hallinnoi itse alustan kautta siirtyvät maksut palveluntuottajille ja sen toiminta on siten Finanssivalvonnan luvanvaraista

Marika Pendolin, CEO, HemmaKoti

Toteutus

Haasteena oli erityisesti helppokäyttöisyys – alusta toimii sekä palveluntuottajien että helpotusta arkeensa kaipaavien käytössä, ja käyttäjäkunnan ikähaitari on laaja. Koska sivuston kautta maksetaan palveluntuottajien palkat, tietoturvan pitää olla myös kunnossa. HemmaKoti läpäisikin Finanssivalvonnan auditoinnin.

Alusta kehitettiin ketterästi tiiviissä yhteistyössä Kuukin ja HemmaKodin välillä testaten sekä toimivuutta että helppokäyttöisyyttä erilaisilla käyttäjäryhmillä.

Toteutusta suunniteltaessa valittiin yleisesti käytössä olevia teknologioita, jolloin toimittajalukkoa ei synny eikä sovelluksen jatkokehitys vaarannu tekijöiden puutteen vuoksi.

Kokonaisuus ei ole monoliittinen yksi kokonaisuus vaan se on jaettu pienempiin osiin esimerkiksi eri käyttäjäryhmien käyttöliittymien osalta (palveluntuottajat / palvelun tilaajat). Tämä mahdollistaa yksittäisten kokonaisuuden osien uusimisen tulevaisuudessa, ilman koko sovelluksen uudelleen kehittämistä.

Alusta saatiin tehtyä kustannustehokkaasti käyttämällä mahdollisuuksien mukaan valmiita palikoita, eikä kaikkea tarvinnut toteuttaa alusta alkaen.

Tietoturva oli rahaliikenteen vuoksi keskiössä projektin toteutuksessa. Finanssivalvonnan vaatima tietoturvan taso saavutettiin yhdessä tietoturvakonsultointia tarjoavan yhteistyökumppanin kanssa. Tämän pohjalta syntyneet prosessit toimivat myös jatkossa kehitettävien osien toteutuksen tietoturvan varmistamiseen.

HemmaKodissa käytetyt teknologiaratkaisut ovat moderneja ja turvallisia. HemmaKodin käyttöliittymä on toteutettu on kehittyneellä ja suorituskykyisellä Vue.js-ohjelmistokehyksellä. Konepellin alla datan käsittelystä, turvallisuudesta, tietokantarakenteista ja -kyselyistä huolen pitää NodeJS:n päällä ajettava monipuolinen TypeORM-ohjelmistokehys. Lisäksi HemmaKoti turvautuu käyttäjiensä aitouden ja turvallisen maksuliikenteen varmistamiseksi alan standardien mukaisiin sovellusintegraatioihin, joihin lukeutuu mm. Paytrailin verkkomaksupalvelu, Netvisorin palkanlaskenta ja Signicatin vahva tunnistautuminen.

HemmaKodin henkilöstö ylläpitää palvelua itsenäisesti omilla käyttäjätunnuksillaan. Alustan avulla HemmaKoti hallinnoi koko liiketoimintaansa, kuten esimerkiksi työkeikkojen välitystä, palveluntarjoajien hyväksymistä, rahaliikennettä sekä kommunikointia käyttäjien välillä.

Ota yhteyttä

Autamme kartoittamaan projektin lähtökohdat, tarpeet ja tavoitteet tarjouksen taustatiedoksi.

Henkilöiden yhteystiedot

Teemu Parkkinen

Chief Technology Officer
+358 440 783 783
teemu.parkkinen@kuuki.fi

Teemu Parkkinen

Tomi Kaitarinne

Director – Business & Technology, Founding Partner
+358 50 345 3874
tomi.kaitarinne@kuuki.fi

Tomi Kaitarinne
Ota yhteyttä