Digianalyysi

Digianalyysissa tarkastellaan yrityksen kokonaisvaltaista verkkonäkyvyyttä ja miten sitä voidaan kehittää.

Digianalyysi ja -suunnitelma antavat vakaan pohjan hakukonenäkyvyyden kehittämiselle

Kattavassa digianalyysissa tarkastellaan yrityksen nykyistä verkkosivustoa niin teknisestä kuin sisällöllisestä näkökulmasta. Lisäksi digianalyysissa tarkastellaan yrityksen kokonaisvaltaista verkkonäkyvyyttä mm. hakukoneissa ja sosiaalisessa mediassa. Digianalyysiin on mahdollista sisällyttää myös yrityksen kilpailijoiden verkkonäkyvyyttä tarkasteleva osuus.

Digianalyysin pohjalta tehdään suunnitelma, joka sisältää valitun SEO-taktiikan, verkkosivuille sivukohtaisten avainsanojen valinnan, rakenne-ehdotuksen sekä sivuston sisäiset linkitykset ja painopisteet. Tavallisesti toteutamme digianalyysin osana verkkosivuston uudistamisprojektia tai kokonaisvaltaista digistrategian luomista. Digianalyysista saadaan myös hyviä kehitysajatuksia ja lähtökohdat yrityksesi somestrategian luomiseen.

Digi-SWOT auttaa tunnistamaan onnistumiset ja kehityskohteet yrityksesi verkkonäkyvyydessä

Digi-SWOT auttaa tunnistamaan onnistumiset ja kehityskohteet yrityksesi verkkonäkyvyydessä

Digianalyysin pohjalta rakentuu Digi-SWOT, jonka perusteella lähdetään uudistamaan sivustoa ja kehittämään yrityksesi verkkonäkyvyyttä valituissa kanavissa ja hakukoneissa.

Digi-SWOT tarkastelee yrityksen verkkonäkyvyyden ja liiketoiminnan

  • vahvuuksia, joita korostamalla tehostetaan yrityksesi verkkonäkyvyyttä
  • heikkouksia, joita parantamalla rakennetaan parempi asiakaskokemus
  • mahdollisuuksia, joita hyödyntämällä vahvistetaan yrityksen kokonaisvaltaista digistrategiaa
  • uhkia, jotka tiedostamalla osataan varautua myös toimialakohtaisiin haasteisiin ja kehittyä markkinan edelläkävijäksi.

Haluatko tietää yrityksesi verkkonäkyvyyden tilanteen ja lähteä kehittämään sitä paremmaksi?

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä