Tutkimukset ja verkkokyselyt

Tutkimuksilla ja verkkokyselyillä voit saada uutta tietoa omasta asiakaskunnasta, potentiaalisesta markkinasta, selvittää projektin onnistumista tai tehostaa liidinhankintaa. Tutkimukset ja verkkokyselyt ovat erinomainen lisä markkinointiviestinnän ja myynnin tueksi.

Erilaisia tutkimuksia voi hyödyntää markkinointiviestinnässä ja myynnin kehittämisessä esimerkiksi uuden tiedon saamiseen markkinassa tapahtuvasta ilmiöstä tai kiinnostavasta kohderyhmästä. Luomalla tietoa sijoitutaan helpommin valitun teeman asiantuntijaksi ja ongelmanratkaisijaksi sekä tarjotaan asiakkaiden janoamaa hyödyllistä tietoa.

Tutkimuksella voidaan selvittää myös asiakastyytyväisyyttä, nykyasiakkaiden sitoutuneisuutta tai kasvusuunnitelmia. Tutkimuksia ja verkkokyselyitä voidaan hyödyntää myös erilaisten projektien ja kampanjoiden seuraamiseen sekä onnistumisasteen mittaamiseen.

Tutkimusten toteutustavat

Tutkimuksia voidaan toteuttaa:

  • tutkimushaastatteluilla (esim. telehaastattelut), jolloin saadaan sekä kvantitatiivista että kvalitatiivista tietoa
  • web- eli verkkokyselyillä.

Tutkimustavoista haastattelutapa vie jonkin verran enemmän resursseja kuin verkkokyselyin tehtävä tutkimus.

Mitä kaikkea tutkimusprojektiin kuuluu?

Kuukin palvelumallissa tutkimusprojektiin kuuluu:

  • kohderyhmän määrittely
  • tutkittavien teemojen määrittely
  • kysymyspatteriston laatiminen
  • tutkimusdatan keruu
  • tulosten yhteenveto, johtopäätökset ja tutkimusraportti.

Tutkimusotos riippuu teemasta ja tavoitteista, tyypillisesti N = 5­–100, mutta kvalitatiivisessa tutkimuksessa toimivat pienemmätkin otokset.

Tutkimuksen lopputuotoksen ja löydösten hyödyntäminen

Yhtä tärkeää kuin suunnitella itse tutkimus, on suunnitella, miten tutkimustuloksia hyödynnetään.  Tutkimuksen tuloksia ja löydöksiä voidaan purkaa markkinointiviestinnän sisällöksi esimerkiksi blogikirjoitukseen tai artikkeliin, somekampanjoiden sisältönä tai tuottaa tutkimusraportti ladattavaksi tai muuten toimitettavaksi dokumentiksi liidinhankinnan tukena. Tämän lisäksi tutkimustuloksia voidaan esitellä aamiaistilaisuudessa tai webinaarissa, tarjota medialle julkaistavaksi tai hyödyntää jakelemalla niitä itse eri medioissa esimerkiksi asiantuntijakirjoitusten kautta maksullisissa tai omissa blogialustoissa.

Tehty tutkimus kannattaa hyödyntää myös myynnillisesti, sillä usein tutkimus antaa myyjille syvätietoa asiakkaista ja haastatelluille voidaan sopia tutkimustulosten esittelystä.

Kiinnostuitko? Ole yhteydessä Kuukin asiantuntijoihin niin suunnittelemme yrityksesi tarpeisiin sopivan tutkimuksen ja parhaat käyttötavat sille!

Ota yhteyttä