Datan hyödyntäminen markkinoinnissa

Data on nykypäivän öljy. Hyödynnä dataa markkinointiviestinnän kehittämisessä ja mainosviestien kohdentamisessa.

Datalla erittäin tarkkaan kohdennettua mainontaa

Eri mainostyökalut mahdollistavat asiakastietojen ja muun datan hyödyntämisen mainosviestin kohdentamisessa. Monesti uraudutaan käyttämään kanavien omia kohdennustapoja, kuten demografisia tietoja tai vaikka kiinnostuksen kohteita.

Esimerkkejä Facebookin kohdentamismahdollisuuksista.
Facebookin omat ja tyypilliset kohdennustavat ovat monipuoliset. Datapohjaisesti mainontaa voi kohdentaa kuitenkin vielä tarkemmin.

Tänä päivänä mahdollisuudet datan hyödyntämisessä ovat kanavasta riippuen lähes rajattomat

Esimerkiksi oman asiakastiedon hyödyntäminen on mahdollista markkinointiviestin kohdentamisessa sosiaalisessa mediassa. Myös evästeiden avulla on mahdollista tehdä tarkkaan kohdennettua mainontaa ja niitä käytetään esimerkiksi uudelleenmarkkinoinnissa (retargeting, remarketing).

Esimerkkejä sosiaalisen median erilaisista datapohjaisista kohdennusmahdollisuuksista.
Esimerkkejä sosiaalisen median erilaisista datapohjaisista kohdennusmahdollisuuksista.

Raportointi, tulosten seuranta ja kehitys

Markkinointiviestinnän kehittäminen ja oikeiden tulosten saavuttaminen vaatii myös aktiivista tulosten seurantaa ja analysointia. Esimerkiksi verkkosivustoliikenteen ja -analytiikan kautta voidaan kehittää sisältöjä omaa kohderyhmää kiinnostavaan suuntaan.

Myös mainonnan tulosten mittaaminen, A/B-testaus ja lukujen analysointi auttavat kehittämään mainontaa kustannustehokkaammaksi. Tuotamme aina raportit sanallisin analyysein, jotka sisältävät huomioita ja kehitysehdotuksia jatkoon.

Tämän lisäksi tuotamme jatkuvan kehityksen nimissä myös erilaisia seurantaraportteja, joko automatisoidusti suoraan sähköpostiin tai  räätälöidyin mallein, jotka sisältävät sanallisia analyyseja sekä kehitystoimenpiteitä.

Näitä automatisoituja raportteja on mahdollista saada päivittäin, viikottain tai vaikka kuukausittain. Käytämme työkaluna raporteissa esimerkiksi Googlen Looker Studio -työkalua. Tutustu Googlen Looker Studio -malliraporttiin.