Brändin johtaminen

Tarjoamme vuosien kokemuksella palveluita brändin johtamiseen ja haluamme auttaa sinun yritystäsi luomaan tuotteestasi alasi brändijohtajan. Asiantuntijoillamme on monialainen kokemus erilaisten brändien kanssa toimimisesta, niin B2C- kuin B2B-puolella.

Mitä on brändin johtaminen?

Brändin johtamisella tarkoitetaan tekniikoita ja strategioita, joita organisaatiot käyttävät tuotteen tai palvelun markkinoimiseen. Alansa brändijohtaja voi olla myydyin tuote tai palvelu ja se, joka tunnustetaan omassa markkinasegmentissään parhaaksi.

Vahva brändi on tärkeä strateginen ja taloudellinen indikaattori minkä tahansa organisaation terveydelle. Sitouttavan ja vahvan brändin rakentamiseen voi mennä vuosia, mutta tärkeää on tänä päivänä aitous, systemaattisuus tekemisessä, oikean kohderyhmän löytäminen ja sitouttaminen sekä omien kilpailuetujen korostaminen.

Johtavat tuotemerkit ovat käyttäjilleen merkityksellisiä, ainutlaatuisia ja jännittäviä. Systemaattisesti ja harkiten tehty brändijohtaminen tarjoaa organisaatioille mahdollisuuden kasvuun ja markkinajohtajan aseman haltuunottoon.

Miten johdan brändiä käytännössä?

Brändin johtaminen ei ole vain tuotemerkin visuaalisten elementtien määrittelyä ja brändikirjan tekemistä. Brändin johtaminen on lupausten lunastamista jokaisessa toimitetussa tuotteessa ja palvelussa,  asiakaskohtaamisissa, henkilöstön käyttäytymistä arjessa ja yrityksen strategian jalkauttamisessa. Brändin johtaminen punnitaan kriisien hoitamisessa ja onnistumisten jakamisessa.

Brändin johtamisen palvelut

Tarjoamme vuosien kokemuksella palveluita brändin johtamiseen ja haluamme auttaa sinun yritystäsi luomaan tuotteestasi alasi brändijohtajan. Asiantuntijoillamme on monialainen kokemus erilaisten brändien kanssa toimimisesta, niin kuluttaja- kuin yrityspuolella. Brändin johtamisessa tarjoamme esimerkiksi seuraavia palveluita:

  • palvelumuotoilu ja -konseptointi
  • brändi-identiteetin kirkastaminen / brändiuudistus
  • markkinointisuunnitelma ja -strategia
  • lanseeraussuunnitelma
  • kohderyhmäsuunnittelu ja kanavavalinnat
  • sisältösuunnitelma.

Ota yhteyttä

Ulla Ristkari-Ryynänen

CMO, Founding Partner
+358 40 172 2665
ulla.ristkari@kuuki.fi

Markkinoinnin intohimoinen ammattilainen, joka yhdistää perinteisen markkinoinnin keinot digitaalisen maailman vaatimuksiin ja mahdollisuuksiin. Kuukin perustajaosakas ja markkinointiviestintä- ja liiketoimintajohtaja.